Navigation:  Kontakty > Karta firmy > Základní karta >

Informace z internetu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
tlacitko13Hledání informací o firmě na internetu. Po vyplnění potřebných parametrů hledání je možné pomocí tlačítka zjistít detailní informace o firmě z internetových zdrojů (potřebuje přístup k internetu).
Komunikační okno pro hledání informací na internetu.

Komunikační okno pro hledání informací na internetu.

 

Obchodní rejstřík ČR

ButonUkazPo připojení k internetu ve výchozím internetovém prohlížeči otevře stránky obchodního rejstříku ČR a podle IČO rovnou vyhledá příslušnou firmu.

ARES - registr ekonomických subjektů ČR

ButonUkazPo připojení k internetu ve výchozím internetovém prohlížeči otevře stránky registru
ButonStahniZ databáze ARES stáhne základní informace o kontaktu a porovná je s údaji o firmě, které máte uvedené v systému.

 

Kontrola a aktualizace kontaktu s využitím ares:

Název firmy a její adresu firmy lze aktualizovat dle informací ARES pokud znáte její IČO. Funkce dohledání v databázích státní správy, pak dokáže navrhnout aktualizaci údajů o firmě podle informací on-line získaných ze systému ARES. Aktualizace porovnává údaje a navrhne jejich aktualizaci v s4s. (více v kapitole Aktualizace kontaktu)

Založení nového kontaktu s využitím ares:

Vytvořte novou kartu kontaktu (menu KONTAKTY -> NOVÁ FIRMA), a aniž byste vyplnili jakýkoli údaj, použijte funkci hledání on-line tlacitko13

v okně Parametry hledání firmy na internetu zadejte IČO
parametr "Hledat v" nastavte na ARES
použijte tlačítko ButonStahni

ARESNovyKontakt

systém založí dle dostupných informací v ARES novou firmu a tu otevře místo prázdné karty nové firmy

ARESNovyKontaktOK

 

Při založení nové firmy nebo při změně údajů firmy přes ARES, dochází současně k automatické aktualizaci dalších informací

příznak plátce/neplátce DPH
spolehlivost plátce DPH
registrované bankovní účty

K automatické stažení i doplňujících informací dochází při použití jednoho z těchto tlačítek "Změnit vše", "Změnit všechny základní údaje", "Změnit DIČ" na kartě "Porovnání informací na Kontaktu s databází ARES".

 

Mohou nastat situace kdy:

Firma stejného jména  již v systému existuje:

 - systém oznámí problém a otevře kartu této existující firmy. Nyní lze využít funkci aktualizace údajů pro existující firmy.

V systému existuje firma jiného jména, ale stejného IČO:

 - systém oznámí problém a otevře kartu této firmy, resp všech firem které mají shodné IČO.

Nespolehlivý plátce

ButonUkaz- otevře příslušnou internetovou stránku ministerstva financí s dalšími informacemi
ButonStahni- provede jednak stažení informace o spolehlivosti a jednak kontrolu a stažení registrovaných bankovních účtů. Účty, které jsou u kontaktu evidovány a nejsou nalezeny mezi registrovanými, jsou označeny jako "neplatné".

Obchodní rejstřík SR

ButonUkazPo připojení k internetu ve výchozím internetovém prohlížeči otevře stránky obchodního rejstříku SR a podle IČO rovnou vyhledá příslušnou firmu.

Seznam subjektů SR

ButonUkazPo připojení k internetu ve výchozím internetovém prohlížeči otevře stránky registru. Obdoba českého ARES.

Systém OCTOPUS

Jiná varianta systému prověřování firem (obdoba Credit Check). Na rozdíl od Credi Check tato společnost poskytuje pouze placené informace.

ButonUkazPo připojení k internetu ve výchozím internetovém prohlížeči otevře stránky systému OCTOPUS. Potřebné heslo, které musíte před připojením zadat, získáte registrací u společnosti DC GROUP. Více informací na www.dcgroup.cz

www.mapy.cz

ButonUkazPo připojení k internetu ve výchozím internetovém prohlížeči otevře stránky mapy.cz a zobrazí polohu firmy podle adresy na základní kartě kontaktu.

maps.google.cz

ButonUkazPo připojení k internetu ve výchozím internetovém prohlížeči otevře stránky Google maps a zobrazí polohu firmy podle adresy na základní kartě kontaktu.