Navigation:  Kontakty > Karta firmy > Základní karta > Informace z internetu >

Aktualizace kontaktu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V praxi může nastat případ, že z nějakého důvodu potřebujete aktualizovat nebo zkontrolovat správnost údajů u kontaktu, který již v systému je zaveden.

Na základní kartě existujícího kontaktu je pomocí tlačítka ButonOR možné vyhledávat informace o existujícím kontaktu pomocí internetového prohlížeče z různých dostupných zdrojů. Stisknutím tohoto tlačítka se otevře dialogové okno, kde je možné kontrolovat údaje o firmě na Obchodním rejstříku, v registru ekonomických subjektů ARES (v českých i slovenských), zobrazit pozici firmy na www.mapy.cz. K těmto funkcím slouží sekce a tlačítko ButonUkaz. Další tlačítko ButonStahni slouží ke kontrole a aktualizaci údajů o firmě na základě zadaného IČO podle registru ARES.

Je možné použít stažení údajů pro Českou republiku (ARES) i pro Slovenskou republiku (Obchodní rejstřík SK).

Parametrické okno pro vyhledávání informací o firmě prostřednictvím internetu.

Parametrické okno pro vyhledávání informací o firmě prostřednictvím internetu.

 

Po stisku tlačítka ButonStahni mohou nastat různé situace.

 

1)Všechny údaje v systému jsou v pořádku a jsou shodné se záznamy v ARES.

KontaktARESudajeOK

 

2)Některý údaj v systému nesouhlasí se záznamy v ARES, nabídne systém způsoby další práce.

 

Tlačítko bez dalších dotazů převezme údaje z registru ARES a zaktualizuje příslušná pole v systému. Uživatel nemá možnost vidět, v čem jsou rozdíly. Pokud jedním z měněných údajů je i název firmy, tak se systém po jeho změně dotáže, zda se název firmy má změnit i ve všech již existujících dokladech. Uživatel má možnost tuto změnu povolit nebo zakázat. V případě zákazu, se název firmy nezmění ani na kartě kontaktu!

Tlačítko otevře dialogové okno, které ukáže rozdíly v evidovaných a „správných“ údajích, a umožní uživateli rozhodnout, které z údajů se mají aktualizovat. K aktualizaci údajů (a uložení změn) dochází ihned po stisku tlačítka . Přehled je vhodný použít, když chce uživatel vidět, jaké jsou rozdíly mezi jeho evidencí a záznamy ARES. Tlačítko umožní provést změny všech polí naráz.

ARESPororvnani

 

Tlačítko umožňuje návrat do karty kontaktu bez toho aniž se by jakékoli údaje změnily. Stejnou možnost ukončení funkce má uživatel už v předchozím dialogu - tlačítkem .

 

3)Kontakt má vyplněnou fakturační adresu

Jestliže máte na kartě kontaktu vyplněnou byť jen část fakturační adresy (název, nebo část adresy), primárně se kontroluje shodu této adresy se systémem ARES. Najdeme-li problém, zobrazí se dotaz ...

KontaktARESFakturacni

 

... a následně otevře kartu přímo na záložce pro opravu Fakturační adresy.

KontaktARESFakturacniOprav

 

 

4)V systému existuje více karet kontaktů se stejným IČO (centrála a pobočky)

 

Tlačítko provede bez dalších dotazů změny u všech odpovídajících firem. V tomto případě u žádného z kontaktů nedojde ke změně názvu firmy.

Tlačítko otevře dialogové okno s přehledem změn a možností výběru změn, které je popsáno v předchozím bodě (2). V dialogu se nabídne ta karta firmy, nad kterou byla funkce volána.

Pokud k této situaci dojde nad novou kartou firmy (uživatel nevěděl, že už záznamy s tímto ičem existují), mohou nastat dva případy. Buď název firmy v ARES přesně souhlasí s některým záznamem v systému, pak se tento nabídne k aktualizaci, nebo nesouhlasí s žádným existujícím záznamem, pak se v dialogu nabídne srovnání s časově posledním záznamem odpovídajících kontaktů (kontakt, který byl vytvořen v databázi jako poslední). V tomto případě doporučujeme vždy použít tlačítko pro možností kontroly prováděné akce.

Provádění změn má uživatel možnost ukončit tlačítkem .

 

5)V systému již existuje firma se stejným názvem

Jestliže se uživatel pokusí změnit název firmy u kontaktu tak, že by došlo k duplicitě se záznamem existujícím (například v rámci čištění databáze, kdy už ale jeden záznam se správným názvem firmy dle ARES existuje), je systémem varován a ke změně názvu nedojde.