Navigation:  Kontakty > Karta firmy > Základní karta >

Plátce DPH

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Příznak na základní kartě kontaktu, umístěný vedle pole DIČ, ukazuje, zda daný kontak je nebo není plátcem DPH. Kontrola probíhá automaticky při zapsání DIČ, nebo ji lze vyvolat poklepáním na tento příznak.

Na serveru VIES (je potřeba mít přístup k internetu!) probíhá kontrola právě podle DIČ.

 

pozor  Neuvádějte do pole DIČ "nesmyslné" znaky jen abyste splnili podmínku fakturace, že DIČ musí být vyplněno.

 

Pro vystavení Faktury nebo Prodejky je vyžadováno, aby pole DIČ bylo vyplněno. Jedná-li se tedy o Odběratele, o kterém dopředu víte, že je "neplátce" - nemá vůbec přiděleno DIČ - vypište pole DIČ textem "Není plátce" nebo "Neplátce".

 

Správné označení konečného (maloobchodního) příjemce.

Správné označení konečného (maloobchodního) příjemce.

 

Takové kontakty nebude systém na serveru VIES zbytečně ověřovat a rovnou jim nastaví příznak na "NE".

Jestliže je na kartě kontaktu uvedeno DIČ v nesprávném tvaru, a server VIES vrátí při takové kontrole chybu, nabídne systém uživateli možnost kontrolu ukončit, DIČ opravit a znovu nechat zkontrolovat ...

 

Kontrola "plátce" - zjištěn chybný formát zadaného DIČ.

Kontrola "plátce" - zjištěn chybný formát zadaného DIČ.

 

... nebo prohlásit kontakt za "neplátce". V takovém případě systém do pole DIČ zapíše korektní text "Není plátce".

 

Reakce systému na "prázdné" DIČ

Jestliže dojde ke kontrole DIČ na kartě kontaktu a pole DIČ při tom bude "prázdné", zobrazí systém následující zprávu ...

KartaKontaktuKontrolaDIC-NULL

 

note2 Zapnutý příznak "Fyzická osoba" označuje kontakt za "nepodnikatele" a při vystavení faktury na takový kontakt nebude požadováno vyplnění DIČ, jak je u "podnikatelů" vyžadováno.

 

Jestliže zapnete na kartě kontaktu, který nemá vyplněno pole DIČ, příznak "Fyz. osoba", zobrazí se dotaz:

KartaKontaktuFyzOsoba

 

Ano        - zapíše do pole DIČ text "Není plátce" a vypne příznak "Plátce DPH" (kontakt už pak při případném vystavení faktury nebude kontrolován)

Ne        - nechá pole DIČ i příznak v původním (nerozhodnutém) stavu