Navigation:  Kontakty > Karta firmy > Základní karta > Informace z internetu >

Nespolehlivý plátce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
NespolehlivyPlatceFunkčnost je v Soft-4-Sale je dostupná pouze pro tuzemské dodavatele. Je spojena současně s kontrolou zveřejněných (registrovaných) bankovních účtů a je implementována na třech místech:

1. Karta Kontaktu

Ikona formou tříbarevného semaforu na základní kartě kontaktu signalizuje, zda se jedná o spolehlivého, či nespolehlivého plátce DPH.

Na kartě Parametrů hledání informací o firmě na internetu tlacitko13 je k dispozici volba "Nespolehlivý plátce (mfcr.cz)"...

nespol.platce

 

... která pro vybraný kontakt

 

ButonUkaz- otevře příslušnou www stránku ministerstva financí s dalšími informacemi
ButonStahni- provede jednak stažení informace o spolehlivosti a jednak kontrolu a stažení registrovaných bankovních účtů. Účty, které jsou u kontaktu evidovány a nejsou nalezeny mezi registrovanými, jsou označeny jako "neplatné".

 

V rámci Automatických ůloh v menu STANDARD -> NASTAVENÍ AUTOMATICKÝCH AKCÍ se nabízí možnost stáhnout informace o spolehlivosti a registrovaných účtech hromadně, pro všechny kontakty ve vaší databázi. Podle počtu evidovaných firem tato akce může trvat delší, proto byla připravena tak, aby ji bylo možné spustit v noci, a ráno pracovat s aktuálními daty.

 

2. pořízení přijaté faktury

Už v okamžiku vložení dodavatele do karty Přijaté faktury systém provede "interní" kontrolu, zda bankovní účet použitý na faktuře má příznak, že je platný. Pokud ne, zobrazí se uživateli zpráva

 

NeplatnyUcet

 

Při "provedení" Přijaté faktury pro zadaného dodavatele systém provede kontrolu spolehlivosti plátce a platnost použitého účtu. Uživatele o tom informuje souhrnnou zprávou.

 

DosloNespolehlivyPlatce

Všechno v pořádku, fakturu můžeme přijmout.

 

Kontrola může probíhat dvojím způsobem.

Offline- informace pro kontrolu se čerpají na kartě kontaktu (pro zaručení spolehlivosti této metody je třeba pravidelná aktualizace potřebných informací)
Online- kontrola probíhá v reálném čase na internetu. Tento způsob kontroly tedy vyžaduje trvalé připojení k internetu.

Nastavit režimy kontroly je možné v menu ZAKÁZKY -> PŘIJATÉ FAKTURY -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE FAKTURACE

 

KonfiguracePrijatychFaktur

Konfigurace online kontroly

 

3. Příkaz k úhradě

Po pořízení Přijaté tuzemské faktury od nespolehlivého plátce nebo na nezveřejněný nebo zahraniční účet, Příkaz k úhradě umožňuje zadat 2 záznamy – odděleně hodnota základ daně pro platbu dodavateli a odděleně hodnota DPH pro přímou platbu na FÚ

Při "provedení" Příkazu k úhradě systém online testuje, zda jsou účty použité v příkazu k úhradě aktuálně zveřejněné.