Navigation:  Zakázky > Banky a platby >

Příkaz k úhradě

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V prvním kroku je třeba vybrat faktury, které tímto způsobem chcete zaplatit.

Pomocí filtru v horní části okna omezíte množinu faktur, které byste měli zaplatit na ty, které Vás v této chvíli zajímají - ty, které chcete platit právě nyní. Kliknutím příznaku v červeném sloupci označíte faktury, pro něž má být příkaz k úhradě generován. Do sloupce PLATBA Kč se tím zapíše částka, která bude použita na příkazu. Standardně se sem kopíruje celá částka z pole k K ÚHRADĚ, ale je možné tuto částku ručně editovat a rozhodnout tak o „částečné“ úhradě faktury.

note2Částku v cizí měně nelze editovat již při výběru faktury, můžete ji však změnit potom přímo na příkaze.

 

Pro označení faktur je možné také využít tlačítko hromadného označení ...

 

Výběr faktur pro tvorbu Příkazu k úhradě - možnost použití hromadného označení.

Výběr faktur pro tvorbu Příkazu k úhradě - možnost použití hromadného označení.

 

 

pozor  Vyberete-li do jednoho příkazu současně faktury například v CZK, EUR, USD a GBP, systém rozpozná, že některé z faktur jsou v cizí měně a vytvoří Příkaz k úhradě v "cizí měně". Podle první takové faktury nastaví měnu (například EUR) a zapíše do tohoto příkazu z vybraných faktur pouze ty, které jsou ve stejné měně jaká je nastavena v hlavičce, tedy v EUR.

 

Na přehledu jsou červeným vykřičníkem označeny faktury, které jsou současně navrženy pro zápočet. Tato indikace slouží k informování uživatele, aby nebyla faktura současně navržena pro zápočet a zaplacena.

 

Příkaz k úhradě - faktury navržené pro zápočet.

Příkaz k úhradě - faktury navržené pro zápočet.

 

note2 Po najetí myší na tento sloupec se zobrazí uživateli vysvětlivka: "Pokud je zde ! (vykřičník) je tento doklad v zápočtu."

 

Po odfiltrování a označení faktur k zaplacení stiskem tlačítka Editace… vygenerujete nový Příkaz k úhradě.

 

Vygenerovaný Příkaz k úhradě - u položky 001 je patrný záměr "částečné" úhrady.

Vygenerovaný Příkaz k úhradě - u položky 001 je patrný záměr "částečné" úhrady.

 

 

tip2 Z důvodu úspory na bankovních poplatcích za provedené transakce je možno v systému Soft-4-Sale kumulovat platby Přijatých faktur do jedné položky.

 

Částky na kartě Příkazu k úhradě lze ještě před "provedením" korigovat podle potřeby.

 

ButonSumaprovede propočet částek uvedených na jednotlivých řádcích Příkazu k úhradě do jeho hlavičky. Používá se především při ručním pořizování příkazu, nebo po zásahu uživatele do částek k úhradě na řádcích.
ButonProveduzamkne dokument proti nechtěné editaci.
ButonOpravtlačítko je dostupné pouze na "provedených" dokumentech a slouží dodatečné editaci dokumentu.
ButonPrikazumožňuje zobrazit Příkaz k úhradě formou několika tiskových sestav

 

Formulář pro výběr tiskové sestavy Příkazu k úhradě

Formulář pro výběr tiskové sestavy Příkazu k úhradě

 

 

 

Příkaz k úhradě - tuzemský

Příkaz k úhradě - tuzemský

 

 

Příkaz k úhradě - Opis

Příkaz k úhradě - Opis

 

 

Příkaz k úhradě - do zahraničí.

Příkaz k úhradě - do zahraničí.

 

 

Příkaz k úhradě - seznam zahraniční.

Příkaz k úhradě - seznam zahraniční.

 

ButonExportgeneruje soubory pro import příkazu pomocí elektronického (internetového) bankovnictví (různé formáty, různé banky)

Logika doplňování specifického symbolu

Jestliže je zatržen příznak "použít interní číslo faktury jako specifický symbol", je vždy jako Specifický symbol doplněno interní (vaše) číslo faktury, a to pouze numerické znaky.

Jestliže je vyplněn Specifický symbol přímo na kartě Příkazu k úhradě, použije se tento přednostně.

Jestliže ani jedna volba, z výše uvedených, zadána není, pokusí se systém dohledat Specifický symbol na kartě kontaktu, kde může být uveden na úrovni výchozího čísla bankovního účtu.

Příklad tvorby Příkazu k úhradě pro Komerční banku

PrikazUhradeExport

 

- vyberte formát výstupu podle vaší banky (například Komerční banka - KPC)

- stanovte prefix, se kterým se budou ukládat vygenerované soubory  (dle příkladu KB000003.KPC)

- vyberte adresář, kam se budeou vygenerované soubory ukládat. Ze stejného místa je potom budete importovat do bankovnictví ...

- konfiguraci ULOŽTE pomocí tlačítka "Ulož CFG" pro opakované použití.

- můžete ještě před generování změnit datum splatnosti příkazu (POZOR - změna se nepromítne zpět do formuláře příkazu !!)

Tlačítkem "Opis" si můžete ještě jednoduchou formou vytisknout podobu příkazu, který generujete. Sestava je shodná s výše uvedenou Příkaz k úhradě - Opis.

Tlačítkem "Proveď" dojde k vygenerování a uložení souboru dle nastavené konfigurace.

 

ButonKumulaceprovede kumulaci plateb na shodný účet (viz. Kumulace plateb)
ButonBankavygeneruje a otevře podle tohoto dokumentu Bankovní výpis (pro uživatele, kteří nepoužívají import bankovních výpisů poskytovaných bankou v elektronické podobě)