Navigation:  Zakázky > Banky a platby > Příkaz k úhradě >

Kumulace plateb

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Z důvodu úspory na bankovních poplatcích za provedené transakce je možno v systému Soft-4-Sale kumulovat platby Přijatých faktur do jedné položky. Slouží k tomu funkce, která je implementována do nástroje pro generování Příkazů k úhradě. Systém rozpozná, že provádíte platbu (připravujete příkaz k úhradě) na stejné číslo účtu u více položek a sám na tuto skutečnost upozorní - nabídne tzv. Kumulaci.

 

PrikazUhrade

Karta Příkazu k úhradě - systém nabízí kumulaci plateb na stejný účet.

 

Jedná se jen o informativní hlášení, proto se po kliknutí na tlačítko OK nic neděje a můžete pracovat s příkazem tak, jak se původně vytvořil.

Kumulaci plateb vyvoláte až kliknutím na tlačítko Kumulace.

tip2Položky Příkazu k úhradě je možné kumulovat i podle variabilního symbolu a ne pouze podle čísla účtu.

kumulace2

Podle Vašeho výběru se vygeneruje a rovnou zobrazí "speciální zápočet“ s příznakem KUMULACE PLATEB. Systém tuto skutečnost ještě jednou oznámí spolu s dalšími informacemi o korektním postupu.

KumulaceZapocet

Karta Zápočtu kumulovaných plateb.

 

S tímto příznakem běžný uživatel nemůže - a nemá ani relevantní důvod - manipulovat. V případě nezbytné nutnosti je možné stav příznaku změnit se znalostí systémového hesla. Při této akci je přesto uživatel ještě jednou upozorněn zprávou "Doplnění příznaku je při vytvoření kumulované platby z příkazu k úhradě" s možností rozhodnout se zda skutečně chce ve změně pokračovat.

 

note2 V Přehledu zápočtů je možno kumulované platby vyhledat pomocí třístavového filtru (příznaku) 'kumulace plateb'

 

K tomu, aby byla kumulovaná platba zapsána i do jednotlivých faktur, je třeba zápočet „Provést“.

Systém se ještě jednou zeptá, zda chcete provést zápis o vzájemném zápočtu do částečných plateb faktur a po Vašem souhlasu dojde k zapsání plateb do jednotlivých faktur a faktury dostanou příznak zaplacení dle data zápočtu. Jednotlivé částky k úhradě se kumulují na jednu z uvedených faktur a tato faktura se tedy bude jevit jako „přeplacená“. Systém toto ohlásí další zprávou a uvede i která faktura to je. Její variabilní symbol a konstantní symbol jsou použity pro identifikaci platby v Příkazu k úhradě.

 

PrikazUhradeProved

Rekapitulace po Provedení zápočtu.

 

pozor POZOR – na tento dotaz je třeba odpovědět NE. V opačném případě se „provádění“ zápočtu ukončí a k zapsání plateb nedojde! (Jestliže vše proběhlo tak, jak má, musí se změnit tlačítko "Proveď" na "Změna").

 

S touto „přeplacenou" fakturou je třeba potom párovat bankovní výpis po provedení platby bankou. Tato faktura bude označena jako Zaplacena až po provedení zápisu platby z bankovního výpisu (pokladním dokladem, případně ručním záznamem do Plateb na kartě faktury).

Zápis o zaplacení faktury Zápočtem s kumulací plateb potom může vypadat takto:

PrikazUhradeZapocetPlatba

Zápis o provedení kumulované platby v tabulce Platby na kartě Přijaté faktury.

 

V poli HRAZENO DOKL je přístupný odkaz na zápočet, kterým se tato kumulovaná platba realizovala a poklepáním na toto pole je možné kartu zápočtu zobrazit.

Svému dodavateli můžete odeslat informaci o tom, které faktury jste takto kumulací spojili do jediné platby.

K tomu slouží tisková sestava „Rozpis ke kumulované platbě“ nad kartou zápočtu. Jako variabilní a konstatní symbol jsou uvedeny údaje z faktury, na kterou kumulace proběhla (jsou shodné se symboly v Příkaze k úhradě).

VyberFormularTiskuZapoctu

Výběr tiskové sestavy pro tisk kumulované platby.

 

PrikazUhradeRozpisKumulovanePlatby

Ukázka tiskové sestavy Rozpis ke kumulované platbě.

 

 

V Příkazu k úhradě po kumulaci zůstane na místo původních 23 položek, se shodným číslem účtu, pouze jedna jediná, na které je uveden stejný variabilní a konstaní symbol jako na tiskové sestavě Rozpisu kumulované platby. V poznámce na kartě Příkazu k úhradě je zaznamenána skutečnost, že byla použita kumulace plateb, a které doklady byly touto kumulací řešeny.

 

PrikazUhradePoKumulaci

Karta příkazu k úhradě po provedení "kumulace" plateb.

 

tip2Kumulované platby lze provádět i v „jiné“ měně včetně tiskové sestavy rozpisu plateb. Pro tento případ je ale třeba mít Přijaté faktury mít již před generováním Příkazu k úhradě vyjádřeny v jiné měně se správným denním kurzem!

 

Zpět na Příkaz k úhradě.