Navigation:  Zakázky > Banky a platby > Příkaz k úhradě >

Formáty komunikace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V roce 2016 banka Citibank přešla pod správu Reiffeissen Bank a pro elektronickou komunikaci využívá nový nástroj. Proto v dostupných formátech pro elektronickou výměnu dat s bankou najdete nově:

- pro import bankovního výpisu ve formátu Citibank - DSK

- pro export příkazu k úhradě ve formátu Citibank - MTMS

Pro zpracování bankovního výpisu i příkazu k úhradě v tuzemské i cizí měně se používá stejný formát. Systém sám rozeznává o jaký typ se jedná podle měny obsažené ve výpisu nebo použité při tvorbě příkazu k úhradě.

 

 

Od verze G6.14a je dostupný formát pro - Česká spořitelna - ABO