Navigation:  Zakázky >

Banky a platby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Upomínky a penále
Přehled urgencí
Příkaz k úhradě
Příkaz k inkasu
Přehled příkazů k úhradě
Přehled položek příkazů k úhradě
Nový bankovní výpis
Přehled bankovních výpisů
Přehled položek bankovních výpisů
Přehled dělených bankovních výpisů
Tisk přehledu bankovních výpisů
Křížové tabulky položek bankovních výpisů
Křížové tabulky dělených bankovních výpisů
Křížové tabulky finančních transakcí (pokladny a banky)
Přehled zápočtů
Nový zápočet
Vzájemné saldo - tisk
Křížová tabulka salda závazků a pohledávek
Konfigurace
Přehled plateb vystavených faktur
Přehled plateb  faktur přijatých
Křížové tabulky plateb vystavených faktur