Navigation:  Zakázky > Doplňky - fakturace >

Křížové tabulky vystavených faktur dle konečného zákazníka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jednou z vlastností Křížových tabulek je schopnost, podle výsledku vygenerovat "marketingový výběr" firem - použitím tlačítka ButonMarketing.

V případě této křížové tabulky náplní marketingového výběru budou firmy použité přednostně v poli PŘÍJEMCE na kartě vystavené faktury.

Křížová tabulka vystavených faktur - generátor "marketingového výběru" firem podle ZÁKAZNÍKA

Křížová tabulka vystavených faktur - generátor "marketingového výběru" firem podle ZÁKAZNÍKA