Navigation:  Zakázky > Doplňky - fakturace >

Přehled vystavených faktur s konečným zákazníkem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V praxi mohou nastat případy, kdy zboží dodáváte jinému zákazníkovi, než na kterého vystavuje fakturu. Tato přehledová sestava ukazuje současně sloupec ODBĚRATEL (na něj byla vystavena faktura) a současně sloupec ZÁKAZNÍK (jemu bylo zboží dodáno). Ve sloupci ZÁKAZNÍK se přednostně zobrazuje firma, která je na vystavené faktuře uvedena jako PŘÍJEMCE. Jestliže Příjemce není na dokladu vyplněn, zobrazuje i v tomto sloupci kontakt z pole ODBĚRATEL.

Přehled vystavených faktur s filtrací na "konečného" zákazníka.

Přehled vystavených faktur s filtrací na "konečného" zákazníka.

Zákazníkjestliže použijete pro filtraci faktur toto filtrační kriterium, budou nalezeny všechny faktury, kdy kontakt je na dokladu uveden ať už jako "odběratel", tak jako "příjemce".