Navigation:  Zakázky > Doplňky - fakturace >

Křížové tabulky dle příjemce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na tomto místě je dostupná jednodušší varianta Křížové tabulky Vystavených faktur. Rozšířenou křížovou tabulku najdete v menu ZAKÁZKY -> VYSTAVENÉ FAKTURY -> KŘÍŽOVÉ TABULKY VYSTAVENÝCH FAKTUR

Křížová tabulka Faktur vystavených - jednodušší varianta.

Křížová tabulka Faktur vystavených - jednodušší varianta.