Navigation:  Zakázky > Doplňky - fakturace >

Generování přijaté faktury dle plánu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro samotné vygenerování faktur podle plánu použijete tuto funkci.

Konfigurační karta pro generování Přajytých faktur podle plánu.

Konfigurační karta pro generování Přajytých faktur podle plánu.

Ke dni- kriterium pro výběr plánů, ze kterých se mají faktury vygenerovat. Budou použity všechny plány jejichž interval odpovídá zadanému datu, a ze kterých v tomto intervalu ještě faktura generována nebyla.

note2Další filtrační kriteria umožňují tuto množinu plánů ještě více omezit a generovat faktury jen určitého TYPu, nebo fakturu jen pro jediného odběratele. Obvykle se ale jako filtrační kriterium užívá omezení pouze datumem.

 

označit faktury ...- zapnutý příznak vygenerované faktury označí současně jako "provedené". POZOR, faktury jsou jen označeny jako provedené, funkce zvolené v konfiguraci fakturace, které se mají spustit při provedené faktury, se však nespustí! Doporučujeme tuto vlastnost nezapínat, pokud k tomu nemáte závažný důvod. Budete tak mít větší kontrolu nad tím, jaké faktury systém právě vytvořil (budou se snadněji filtrovat), budete moci využít další funkce systému navázané na proces "provedení" dokladu.
ButonUkaz- zobrazí formou tiskové sestavy přehled plánů, které odpovídají nastaveným parametrům, s mezisoučty podle jednotlivých odběratelů a typů faktur. Hodnota mezisoučtu je tedy rovna hodnotě faktury, která bude vygenerována.
ButonGeneruj- spustí funkci generování faktur odpovídajících nafiltrovaným položkám plánu fakturace.

 

 

Automatické generování Faktur vystavených podle plánu

I pro hromadnou automatickou přípravu sady Přijatých faktur můžete využít "Automatické úlohy". Opět vycházíme z „ručního generátoru“ a jeho popsaného nastavení.

K zapamatování parametrů použijete ButonFotak(foťák) a "fotku" si uložíte pod nějakým označením (třeba "AutoFP").

 

V menu SYSTÉM -> NASTAVENÍ AUTOMATICKÝCH AKCÍ vytvoříte novou úlohu – nazvete ji třeba "GenFP" – z dostupných funkcí vyberte "Generování přijatých faktur podle plánu"a jako parametr pro spuštění použijete název fotky, kterou jsme si připravili.