Navigation:  Zakázky > Doplňky - fakturace >

Nový záznam plánu fakturace FP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Detailní karta plánu pro generování Faktury přijaté je téměř shodná s kartou plánu pro generování Faktury vystavené. Liší se pouze v drobnostech specifických pro přijatou fakturu.

 

Karta plánu fakturace - přijatá faktura.

Karta plánu fakturace - přijatá faktura.

 

ÚČET:zapište číslo účtu, na který budete pravidelné platby odesílat
ČÍSLO FAKTURY:evidenční číslo (dodavatelské) přijaté faktury. Vyplňte pouze pokud je předem známo a pro všechny nově generované stejné.