Navigation:  Zakázky > Doplňky - fakturace >

Plán fakturace FP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Stejná funkčnost, jaká byla popsaná v předchozích kapitolách, je připravena i pro generování faktur přijatých, které vám vaši dodavatelé pravidelně posílají.

Funkce lze využít například pro pravidelné generování splátkových faktur za úvěry, pravidelné zálohy na energie a podobně.

Přijatá faktura má jednu drobnou nepříjemnost, většinou nevíte, jaké bude mít evidenční číslo. Tuto hodnotu byste museli po obdržení skutečné faktury do dokladu doplnit.