Navigation:  Zakázky > Doplňky - fakturace >

Generování vystavené faktury dle plánu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro samotné vygenerování faktur podle plánu použijete tuto funkci.

Parametry pro hromadné generování faktur podle plánu.

Parametry pro hromadné generování faktur podle plánu.

 

Ke dni- kriterium pro výběr plánů, ze kterých se mají faktury vygenerovat. Budou použity všechny plány jejichž interval odpovídá zadanému datu, a ze kterých v tomto intervalu ještě faktura generována nebyla.

note2Další filtrační kriteria umožňují tuto množinu plánů ještě více omezit a generovat faktury jen určitého TYPu, nebo fakturu jen pro jediného odběratele. Obvykle se ale jako filtrační kriterium užívá omezení pouze datumem.

 

+ serv. zásahy- (funkce v přípravě)
označit faktury ...- zapnutý příznak vygenerované faktury označí současně jako "provedené". POZOR, faktury jsou jen označeny jako provedené, funkce zvolené v konfiguraci fakturace, které se mají spustit při provedené faktury (tisk, generování výdejky, odeslání emailem ...), se však nespustí! Doporučujeme tuto vlastnost nezapínat, pokud k tomu nemáte závažný důvod. Budete tak mít větší kontrolu nad tím, jaké faktury systém právě vytvořil (budou se snadněji filtrovat), budete moci využít další funkce systému navázané na proces "provedení" dokladu.
ButonUkaz- zobrazí formou tiskové sestavy přehled plánů, které odpovídají nastaveným parametrům, s mezisoučty podle jednotlivých odběratelů a typů faktur. Hodnota mezisoučtu je tedy rovna hodnotě faktury, která bude vygenerována.

 

Přehled položek plánu fakturace, ze kterých bude vytvořena faktura.

Přehled položek plánu fakturace, ze kterých bude vytvořena faktura.

 

ButonGeneruj- spustí funkci generování faktur odpovídajících nafiltrovaným položkám plánu fakturace.

 

Faktura vygenerováná podle plánu fakturace.

Faktura vygenerováná podle plánu fakturace.

 

tip2 Z položek plánu, které mají stejnou "hlavičku" (typ faktury, odběratele) a odpovídají intervalově vybranému datu, vznikne jedna faktura, která bude obsahovat více položek. Doporučujeme tedy při tvorbě plánu využívat funkci "zkopíruj záznam do nového". Docílíte tak toho, že "hlavička" faktury bude shodná a pro více plánů se vám vytvoří jediná faktura, která bude obsahovat všechny položky, které chcete pravidelně fakturovat.

 

 

 

Kromě "ručního" spouštění generátoru plánu fakturace máte možnost tuto činnost přenechat na systému. Nebudete muset na pravidelnou fakturaci myslet, nebo si ji nějakým způsobem připomínat, budete pouze reagovat a věnovat se jen systémem připraveným fakturám.

K tomuto můžete využít následující vlastnost systému.

 

Automatické generování Faktur vystavených podle plánu

Vycházíme z „ručního generátoru“ a jeho výše popsaného nastavení. Tak jako před "ručním" generováním nastavujete parametry generátoru v jeho konfiguračním okně, musíte je nastavit i pro "automat". Tyto nastavené parametry potřebujeme navíc zapamatovat a předat automatické úloze. I když nepoužíváte žádnou zvláštní filtraci, vždy bude základním kriteriem datum "KE DNI" – zde nezapomeňte zvolit správně „časovou relativitu“! (nastavíte-li relativitu "denní" nemůžete tím nic pokazit).

K zapamatování parametrů použijete ButonFotak(foťák) a "fotku" si uložíte pod nějakým označením (třeba "AutoFV").

 

V menu SYSTÉM -> NASTAVENÍ AUTOMATICKÝCH AKCÍ vytvoříte novou úlohu – nazvete ji třeba "GenFV" – z dostupných funkcí vyberte "Generování vystavených faktur podle plánu"a jako parametr pro spuštění použijete název fotky, kterou jsme si připravili.

Schema vytvoření Automatické úlohy pro generování faktur podle plánu.

Schema vytvoření Automatické úlohy pro generování faktur podle plánu.

 

note2Název automatické úlohy i fotky může být stejný.

 

Takto připravenou Automatickou úlohu pak můžete spustit nástrojem S4S-JOB podobně jako to děláte s dávkami pravidelné údržby … v rámci windows ButonPlanovacUlohWIN Naplánovaných úloh . Ráno potom v systému najdete sadu vystavených faktur "v přípravě", které pro vás systém přes noc vygeneroval.