Navigation:  Zakázky > Doplňky - fakturace >

Nový záznam plánu fakturace FV

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Novou položku plánu pro hromadnou pravidelnou fakturaci můžete vytvořit

- použitím funkce z menu ZAKÁZKY -> DOPLŇKY FAKTURACE -> NOVÝ ZÁZNAM PLÁNU FAKTURACE ...

- použitím ikony ButonNovyZaznam(nový záznam) v nástrojové liště nad Přehledem plánu fakturace

 

Detailní karta Plánu fakturace (faktura vystavená).

Detailní karta Plánu fakturace (faktura vystavená).

 

Karta plánu přestavuje jednu položku z faktury, kterou budete pravidelně tvořit. Obsahuje současně údaje z hlavičky budoucí vystavené faktury a současně údaje pro vytvoření řádku faktury.

 

V horní části karty plánu vyplňte údaje pro vytvoření hlavičky budoucích faktur. Zejména se zaměřte na vyplnění pole TYP FAK - podle tohoto údaje systém zvolí číselnou řadu pro nově tvořenou fakturu.

Další důležitá sekce v horní části plánu je samotné nastavení plánu:

Interval:- stanoví v jakých intervalech se mají faktury generovat
Den:- stanoví, kolikátý den ve zvoleném intervalu se mají faktury generovat
Od - Do:- stanoví začátek, případně konec období, kdy se mají faktury generovat. Můžete si tak plán připravit i "dopředu" na vybrané období. Datum začátku období MUSÍ být vyplněno, naopak datum konce být vyplněno nemusí - plán potom funguje do té doby, dokud jej nezrušíte, nebo nedoplníte datum "DO KDY"

 

note2 Podle nastavení na obrázku se  bude faktura generovat po každém "prvním" v měsíci.

 

tip2 Zapnutý příznak PROFORMA vytvoří fakturu Zálohovou.

 

V prostřední části plánu vyplňte údaje, které budou tvořit položku budoucích faktur. Hodnoty můžete vyplnit ručně, nebo vybrat položku z ceníku (pole Č.ZBOŽÍ). Políčko vedle "ceníkové ceny" zobrazuje hodnotu SLEVY v %.

 

Spodní část plánu potom slouží systému k ukládání informací o tom, kdy naposled byla podle tohoto plánu generována faktura. Uchovává také historicky čísla faktur, které byly podle tohoto plánu generovány.

 

 

Hromadné vytvoření položek plánu

Nad kartou vystavené faktury můžete využít i možnosti vytvořit předpisy plánu fakturace podle první faktury, kterou jste nyní vytvořili.

Použitím generátoru ButonPlanF (generuj plán fakturace) v nástrojové liště na konkrétní vystavenou fakturou.

Konfigurační okno pro hromadné vygenerování Plánu fakturace.

Konfigurační okno pro hromadné vygenerování Plánu fakturace.

 

Označte položky, které chcete začít pravidelně fakturovat
Nastavte interval, den v intervalu a datum OD KDY chcete začít fakturovat podle plánu.
Použijte tlačítko "Generovat"

 

Systém vytvoří tolik předpisů plánů, kolik položek jste ve zdrojové faktuře označili.

tip2 Všechny tyto plány budou mít naprosto stejnou hlavičku, proto generování vystavené faktury podle plánu se zase "spojí" do jedné faktury.