Navigation:  Zakázky > Banky a platby >

Příkaz k inkasu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Platby SIPO

Novinkou systému Soft-4-Sale je možnost evidence platby SIPO nad vystavenými fakturami. Za pomocí stávajícího importování bankovních výpisů nyní můžete importovat platby SIPO přímo do systému Soft-4-Sale. Každá karta kontaktů má na základní záložce nové pole „SIPO Č.:“ tzv. spojovací číslo, podle kterého budou jednotlivé platby párovány.

Import přijatých plateb SIPO

Bankovní výpisy byly rozšířeny o nový typ importovaného formátu. Takže nyní v poli TYP máte na výběr B (bankovní výpis) nebo S (výpis plateb SIPO). Výběrem typu S, systém automaticky sám doplní formát výpisu na SIPO. Párování jednotlivých plateb probíhá na základě čísla plátce SIPO (viz., nové pole na kartě kontaktů).

Příkaz k inkasu SIPO

Stejně jako je tomu v případě zadávání příkazů k úhradě přijatých faktur, zůstává princip stejný i v případě zadávání příkazů k inkasu faktur vystavených. V menu Zakázky – Banky a platby přibyla nová položka „Příkaz k inkasu“. Pomocí nichž můžete rychle a jednoduše vygenerovat patřičné platební příkazy.

Postup generování obdobný jako při tvorbě bankovního příkazu s následnými rozdíly:

nabízí se faktury vystavené provedené neuhrazené
místo čísla bankovního účtu použita informace SIPO Č.
bankovní účet tvůrce na kartě příkazu nahrazen č. organizace
z karty příkazu k úhradě vygenerován export ve formátu SIPO – Česká pošta, jako 2 textové soubory

Doporučujeme zadat nový typ způsobu úhrady např. SIPO, který bude zadán na fakturách takto hrazených a v uvedeném mechanizmu umožní rychlý výběr potřebných faktur.