Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Převzetí plateb záloh (vazby)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže jakkoli pracujete se zálohovými fakturami (ať už je párujete přímo s konečnou, nebo přes zúčtovací faktury), je třeba na to myslet a tento nástroj při přebírání dokladů do modulu Ekonomika také POUŽÍVAT!

 

Nástroj je tedy navržen pro případy, kdy vystavujete postupně faktury zálohové, zúčtovací a konečné, přičemž každá z těchto faktur má obvykle jiný variabilní symbol. Aby se tyto všechny doklady nakonec potkaly v saldokontu je třeba variabilní symboly "sjednotit", přesněji řečeno postupně předat dál.

Navíc, například o zálohových fakturách se neúčtuje, takže potřebujete nějakým způsobem propojit platbu v bankovním výpise (nebo pokladně), která má variabilní symbol zálohové faktury, s variabilním symbolem faktury konečné.

Přehled vztahů mezi zálohovými, zúčtovacími a konečným fakturami.

Přehled vztahů mezi zálohovými, zúčtovacími a konečným fakturami.

 

Interní číslo vztahu ze zálohové faktury je v intervalu 1 až 999999. Kladné číslo pro vystavené faktury, záporné číslo pro přijaté faktury)

Interní číslo vztahu ze zúčtovací faktury je v intervalu 1000001 až 1999999. Kladné číslo pro vystavené faktury, záporné číslo pro přijaté faktury)

 

Nástroj řeší samostatně vztahy mezi:

Zálohová faktura -> Konečná faktura
Zálohová faktura -> Zúčtovací faktura
Zúčtovací faktura -> Konečná faktura

 

note2 Jestliže shodou okolností je Variabilní symbol obou dokladů stejný, nezobrazuje se taková vazba v přehledu, ani se nepřenáší do Ekonomiky (není k tomu důvod).

 

Princip se nejlépe ukážeme na příkladu (zúčtovací -> konečná):

 

Máme tedy zúčtovací fakturu ...

Zúčtovací faktura 

Zúčtovací faktura 

 

... položky této faktury jsou zaúčtovány v hlavní knize s jejím variabilním symbolem "2201902750". Zajímá nás v tomto případě hlavně účet 314300 (podle konfigurace), který potřebujeme mít saldokontně vyrovnaný (zúčtovaná záloha byla uplatněna v konečné faktuře).

 

Zúčtovací faktura je spárovaná s fakturou konečnou ...

Konečná faktura.

Konečná faktura.

... jejíž položky jsou ale v hlavní knize zaúčtovány s jejím variabilním symbolem "701910639". V této chvíli se nám tedy variabilní symboly na účtu 314300 nepotkávají a tudíž se účet jeví jako nevyrovnaný.

 

Nástroj 'Převzetí plateb záloh (vazby)' vám v této chvíli nabízí k zaúčtování vztah mezi těmito fakturami.

Nástroj pro převzetí a zaúčtování vztahu mezi fakturami.

Nástroj pro převzetí a zaúčtování vztahu mezi fakturami.

 

Převzetím a zaúčtování vztahu vznikne interní doklad ...

Interní doklad - vazba plateb záloh.

Interní doklad - vazba plateb záloh.

 

... jehož hodnota je nulová, ale slouží právě k převedení částky zúčtovací faktury pod jiný variabilní symbol. V našem případě se tedy původně zaúčtovaných 8 981,32 Kč s variabilním symbolem "2201902750" na účtu 314300 převedlo na variabilní symbol "701910639", který už odpovídá spárované konečné faktuře.

 

V hlavní knize potom tedy pod variabilním symbolem konečné faktury už je vidět i zúčtovaná záloha ...

Zúčtovaná záloha s variabilním symbolem konečné faktury.

Zúčtovaná záloha s variabilním symbolem konečné faktury.

 

Saldo konečné faktury je tedy na účtu 314300 vyrovnáno.

 

Stejný princip funguje i v ostatních typech uvedených vztahů.