Navigation:  Systém >

Žurnál změn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Příkazem, čistě informativním je přehled databáze změn. Je to pohled do aktuálního stavu žurnálů změnových záznamů, je to pohled na všechny změny, které jsou v tuto chvíli evidovány v systému a budou sloužit jako podklad pro tvorbu změnové databáze. Přehled změn v sobě obsahuje informace o tom, kde daná změna vznikla, kdy vznikla, kterého souboru se týká, je tam uložen základní typ změny, což jsou 4 varianty typu změny:

A je vytvoření nového záznamu

D je zrušení záznamu

U jako upgrade je oprava záznamu

C jako change je změna identifikace záznamu

K těmto 4 typům změn může docházet. Ve dvou dalších sloupcích najdeme informace o úvodní a nové klíčové hodnotě dané změny, u kontaktu se jedná o název firmy, u faktury se jedná o číslo faktury, u nabídky o číslo nabídky, u záznamu jednání se jedná o interní kód záznamu z jednání . Poslední 3 sloupce obsahují tyto informace - datum a přesný čas, kdy k dané změně došlo včetně hodin, minut a sekund, identifikace kódu satelitů - logicky zakódovaná informace, do kterých satelitů byla již změna zapsána a poslední sloupec je jméno uživatele, kde je kód uživatele, který změnu vytvořil. Každá změna eviduje v sobě nejen informaci o tom, kdo tu danou změnu vytvořil, ale kam byla již tato změna zapsána.

Je to velice podstatná informace, o kterou se starají centrální satelity. Satelit typu notebook, který nemá žádné podřízené v podstatě pošle své změny k nadřízenému a poté co je odešle a vytvoří změnovou databázi všechny změny zruší, už je nemá komu poslat. O všechno ostatní se stará jeho nadřízený satelit. Nadřízený satelit zapíše změnu, kterou přijal od notebooku do své databáze a kromě jiného ví, že tato změna již byla v jednom podřízeném notebooku odkud přišla. Pokud vytváří tento nadřízený satelit repliky pro ostatní své podřízené nebo pro svého nadřízeného vždy do změnové databáze přidá tuto změnu ze svého podřízeného notebooku. Pokud to tak udělá zapíše si dané změny, kam všude tato změna byla odeslána. Až se dostane do situace, kdy seznam satelitů, který je zakódován je kompletní, teprve tuto změnu zruší. Tato změna je kódovaná v dvojkové matematice, dvojkové binární soustavě je seznam satelitů, do kterých již byla tato změna odeslána.

zmeny.dat

 

Sledování historie změn na dokladech

Detailní sledování lze zapnout pro tyto doklady a sledovat konkrétní změnu na těchto polích:

Nabídka: příznak PROVEĎ, ODESL., TERMÍN, STAV, OBCHODNÍK, VYPRACOVAL, FÁZE
Objednávka přijatá: příznak PROVEĎ, TERMÍN, POTVRZENÍ, DODÁNO, STAV, ZODPOV., VYSTAVIL, FÁZE
Objednávka vystavená: příznak PROVEĎ, TERMÍN, POTVRZENO, DODÁNO, STAV, VYŘIZUJE, OBCHODNÍK, FÁZE
Dodací list: příznak PROVEĎ, ODESLÁNO, VYSTAVIL, ZODPOVÍDÁ, ZP. DODÁNÍ, FÁZE
Servisní zásah: příznak PROVEĎ, TYP, TERMÍN, PŘEVZETÍ, PROVEDENÍ, DODÁNO, příznak ZÁRUČNÍ, ZODPOVÍDÁ, REALIZACE, FÁZE, ZÁRUKA DO, PLATNÉ DO
Oprava: příznak PROVEĎ, TERMÍN, ZADÁNO, OPRAVENO, DODÁNO, INFO ZAK 1, INFO ZAK 2, URGOVÁNO, KÓD OPRAVY, FÁZE, PŘIJAL, ZODPOVÍDÁ, příznak ZÁRUČNÍ
Vystavená faktura: PROVEĎ, VYSTAVENO, DUZP, SPLATNOST, ZAPLACENO, MĚNA, KURZ, ODBĚRATEL, částka zaplacená (tuz. i cizí), OBLAST, VYŘIZUJE, OBCHODNÍK, FÁZE, TYP faktury, bankovní ÚČET, ZPŮSOB PLATBY

včetně možnosti "Zaznamenávat až po provedení".