Navigation:  Marketing > Přiležitosti > Konfigurace >

Automat vzniku prilezitosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Automatický vznik příležitosti

Konfigurovatelné podmínky pro vznik příležitosti umožňují zautomatizovat vznik příležitosti při vzniku nebo uzavření:

poptávky
nabídky
marketingové akci
přijaté objednávky

Režimy

režim "Nová příležitost na pozadí" u dokumentu bez vazby na příležitost se zeptá uživatele zda má vytvořit novou.

režim "Volba uživatele nová příležitost/ nová vazba" u dokumentu bez vazby na příležitost otevře nástroj pro propojení na příležitost resp. pro generování nové příležitosti.

režim "při proveď" aktivuje pouze při provedení dokumentu

režim "při uložení" aktivuje pouze při uložení změny v dokumentu (pouze 1x v rámci otevření dokumentu)

prilezitost_6

Viz menu Marketing - Příležitosti - Konfigurace - Automat vzniku příležitosti

prilezitost_5

Dotaz ihned po vygenerování nového čísla nabídky