Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury > Konfigurace >

Konfigurace vazby přijaté faktury na příjemku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

konfig.PFa5