Navigation:  Zakázky > Statistiky > INTRASTAT >

Přehled výkazů pro INTRASTAT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Z tohoto Přehledu je pak také možné výkazy tisknout či tvořit soubory CSV, dle filtračních polí. Záznamy se párují podle Typu a Období. Pokud není zadána žádná filtrace, pak se pracuje s řádky jenž mají shodný „Typ" a "Období“ s řádkem na němž se právě nachází kurzor.

Přehled uložených Výkazů pro Intrastat.

Přehled uložených Výkazů pro Intrastat.

 

ButonCSVvIvkládá hodnoty do uvozovek. Oddělovačem hodnot je středník, hodnoty hmotnosti a množství uvedeny ve formátu 0,000

 VykazIntrastat-CSVvI

ButonCSVvIIhodnoty jsou zapsány bez ohraničení. Oddělovačem hodnot je středník, hodnoty hmotnosti a množství uvedeny ve formátu 0,000.

 VykazIntrastat-CSVvII

note2Formát CSV v.II je vhodný pro podání v aplikaci INSTAT ONLINE.

 

 

Sytém automaticky rozpoznává typ výkazu „PŘIJETÍ / ODESLÁNÍ“. Konkrétní hodnoty na řádcích lze i dodatečně měnit po otevření detailu řádku výkazu (poklepáním na jeho začátek).

Detailní pohled na řádek uloženého výkazu Intrastat.

Detailní pohled na řádek uloženého výkazu Intrastat.