Navigation:  Výroba >

Přehled výrobních příkazů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehledová sestava Položek výrobních příkazů je dostupná buď z menu VÝROBA -> PŘEHLED VÝROBNÍCH PŘÍKAZŮ, nebo přechodem z Přehledu položek výrobních příkazů. Pomocí stejné ikony na přehledu lze naopak přejít na Přehled položek výrobních příkazů.

Sestava nabízí standardně filtrační a řadící kriteria dostupná pro tuto agendu.

PrehledVzrobnichPrikazu

 

Sloupec STATUS (podle něhož lze i přehled filtrovat) ukazuje v jaké fázi se výrobní příkaz nachází.

Rozpracován- příkaz je teprve ve fázi tvorby, přípravy. Lze do něj přidávat další položky, lze měnit pořadí (prioritu) položek. Takový příkaz se na výrobním terminálu ani Časové kartě nezobrazuje.
Ve výrobě- příkaz již byl předán výrobě. Takový příkaz již nelze editovat. Pouze měnit prioritu položek, případně měnit nebo doplnit zaměstance.
Dokončen- všechny položky výrobního příkazu již byly 100% zpracovány. Množství odvedené (MN OK) se u všech položek rovná množství plánovanému (MN PL)

 

Status výrobního příkazu se mění automaticky na základě stanovených podmínek a funkcí, a nelze jej uživatelsky měnit.

 

Výrobní příkaz - karta

Poklepáním na řádek přehledu se otevře karta vybraného výrobního příkazu.

Výrobní příkaz slouží k řízení jednotlivých strojů (pracovišť) co se týká priority zpracovávání jednotlich výrobních zakázek. Vystavuje se generování z Plánování výroby na konkrétní den. Výrobní příkaz lze vytvořit pro konkrétní stroj nebo pracoviště, ale také až na konkrétního pracovníka (zaměstnance). Vazbu (jméno zaměstnance) lze do příkazu zadat ručně vybráním z rozbalovacího pole nebo je tato vazba naplněna funkcí z Plánování výroby na "zaměstnance". Položky takových výrobních příkazů se pak zobrazí po autorizaci zaměstnance na Výrobním terminálu.

Karta Výrobního příkazu.

Karta Výrobního příkazu.

 

Pole ZAMĚSTNANEC je součástí i Přehledu položek výrobních příkazů. Najdete je i mezi filtračními kriterii na obou přehledech.

 

Přehled výrobních příkazů - možnost filtrace podle zaměstnance.

Přehled výrobních příkazů - možnost filtrace podle zaměstnance.

 

Položky do výrobního příkazu lze přidávat pouze funkcí v rámci Plánování výroby. Na kartě výrobního příkazu je možné měnit pořadí zpracovávání výrobních položek, nebo je možné položky z příkazu odstranit. Smazat lze ovšem pouze takové položky, které nebyly dosud zpracovány nebo alespoň převzaty ke zpracování na Časovou kartu. Seznam položek, které lze odstranit je dostupný přímo na kartě výrobního příkazu včetně možnosti hromadného odstranění položek.

VyrobniPrikazSmazat        - odstraní hromadně všechny položky, které je možné odstranit (například v případě, že výrobní příkaz nebyl dokončen a je potřeba nedokončené výrobní položky přeplánovat a tedy vytvořit příkaz nový). Připojené rozbalovací pole zobrazí seznam položek, které lze smazat.

pozor Kartu výrobního příkazu NELZE odstranit. V takovém případě pouze odstraňte všechny položky z příkazu. Takový příkaz bude označen Statusem Dokončen.

 

VyrobniPrikazPoradi- použitím šipek nahoru nebo dolů lze položku v rámci výrobního příkazu přesunovat (nastavit prioritu). Změnu lze provést i tak, že prostě k položce zapíšete požadované číslo priority, ostatní položky se posunou a přečíslují automaticky.

 

tip2Pro rychlé seřazení položek lze také použít záhlaví označených sloupců ZAKÁZKA, ODBĚRATEL, VÝROBEK, NORMA. Klepnutím na popisek sloupce se položky seřadí podle hodnot v tomto sloupci abecedně vzestupně, dalším klepnutím pak sestupně ...

 

pozor Na výrobním příkazu bylo doplněno pole (POŘ - pořadí), které umožní řazení položek na výrobním příkazu. Pole POZICE, která slouží jako vazební informace mezi výrobním příkazem a časovou kartou se stalo needitovatelným a je odsunuto až na konec řádku výrobního příkazu. Při vygenerování výrobního příkazu jsou pole POŘ a POZICE shodná.

 

pozor Po předání příkazu do výroby je možné měnit pořadí položek na příkaze a editovat pole Zaměstanec pro případnou změnu. Ostatní pole jsou needitovatelná.

 

 

Výrobní příkaz - tisk

Přímo kartě výrobního příkazu jsou dostupná dvě tlačítka pro zobrazení tiskových výstupů. NahledTiskuICO

Příkaz                - zobrazí tiskovou sestavu výrobního příkazu

Náhled tiskové sestavy výrobního příkazu.

Náhled tiskové sestavy výrobního příkazu.

 

Průvodka        - zobrazí tiskovou sestavu Průvodky (pro každý výrobek na příkaze se zobrazí a tiskne kompletní průvodka, se všemi operacemi)

Náhled tiskové sestavy Průvodky (stejná jako Průvodka2 nad Výrobní rozpadem)

Náhled tiskové sestavy Průvodky (stejná jako Průvodka2 nad Výrobní rozpadem)

 

 

Odepisování odvedených operací z Výrobních příkazů

Při odvedení operace na Časové kartě nebo Výrobním terminálu se zapisuje odvedené množství do Výrobního příkazu jako MN OK.

Jestliže Existuje přímá vazba na výrobní příkaz - operace byla do Výrobního terminálu načtena z přehledu položek výrobních příkazů.

V poli zadané množství se předvyplní množství z výrobního příkazu. Vazba na číslo výrobního příkazu se zapíše do pomocné tabulky zahájených operací. Při ukončení operace se odvedené množství zapíše do odpovídajícího příkazu. Tímto způsobem se aktualizuje pole MN OK i při odvádění výroby pomocí Časové karty.

Jestliže Neexistuje přímá vazba na výrobní příkaz - operace byla do Výrobního terminálu načtena z průvodky.

Při ukončení operace se najdou všechny rozpracované řádky výrobních příkazů, které mají stejné číslo zakázky a výrobní pozice a do nejstarších z nich se zapíše odvedené množství. Pokud množství na příkaze je menší než množství odvedené, zapíše se zbytek do následujího existujícího příkazu.

 

Jestliže všechny položky na výrobním příkaze mají shodné množství MN PL (zadané na příkaze) a MN OK (zpracované), dostane výrobní příkaz status "Dokončen".