Navigation:  Zakázky > Servisní zásahy >

Přehled servisních úkonů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Filtrace na zboží a výrobní číslo

Nad přehledem servisních zásahů a úkonů a nad jejich křížovými tabulkami byla doplněna možnost filtrace na zboží a výrobní číslo ze servisního zásahu.

Přehledová sestava Servisních úkonů.

Přehledová sestava Servisních úkonů.