Navigation:  Zakázky > Servisní zásahy >

Nový servisní zásah

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Použitím menu ZAKÁZKY -> SERVISNÍ ZÁSAHY -> NOVÝ SERVISNÍ ZÁSAH se vytvoří nový záznam, kterému je přiděleno interní číslo podle definice platných číselných řad. Servisní zásah vytvořený tímto způsobem musí uživatel kompletně vyplnit - žádné údaje nejsou předvyplněny.

Další možností je použít generátor  - 'Srv!' nad dokladem, který generování servisního zásahu umožňuje (Jednání, HelpDesk, Požadavek, Úkol ...). V tomto případě budou již na kartě servisního zásahu předplněna pole, která je systém schopen ze zdrojového dokladu využít.

 

 

Generátor SRV nad Přehledem úkolů

Možnost "výběru" na přehledu úkolů. Přehled úkolů má nový (zelený) sloupec "?" pro výběr konkrétních úkolů.
Možnost generovat Servisní zásah nad Přehledem úkolů.

 

Přehled Úkolů - možnost označení hromadně nebo jednotlivých úkolů.

Přehled Úkolů - možnost označení hromadně nebo jednotlivých úkolů.

 

Nad přehledem je k dispozici generátor - 'Srv!'. Tento generátor z vyfiltrovaných úkolů vygeneruje jeden servisní zásah. Do zdrojových úkolů se zapíše vazební informace nového servisního zásahu. Do pole 'Hlášená závada' se sloučí veškeré popisy zadání zdrojových úkolů.