Navigation:  Zboží > Karta zboží > Technická >

Připojení obrázků zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na technické kartě také můžete ke kartě zboží připojit jeden ilustrační obrázek, který je pak možno zobrazovat v rámci různých tiskových sestav dokumentů (například Nabídek).

 

Připojení obrázku ke kartě zboží.

Připojení obrázku ke kartě zboží.

 

Najdi        - pomocí průzkumníka umožní vyhledat a připojit konkrétní obrázek. Jako první se nabízí cesta odpovídající nastavení 'Kořenového adresáře obrázků'. Znáte-li cestu k obrázku, můžete ji vložit i ručně přímo zapsáním cesty.

 

pozorPamatujte na to, že obrázky by měly být vkládány z takového úložiště, které je dostupné ze všech klientských stanic = ideálně nějaký společný adresář na serveru.

 

Ukaž        - zobrazí v jednoduchém prohlížeči připojený obrázek

 

note2Toto místo slouží současně i jako indikátor toho, že se vám obrázek podaří vytisknout (pro tento rychlý náhled i pro tiskové sestavy se používá se používá nativní prohlížeč (komponenta) obsažený přímo ve windows – jestliže se vám v tomto náhledu obrázek neukáže, s velkou pravděpodobností se ani nevytiskne = vaše instalace windows neobsahuje správnou komponentu).

 

Zruš        - zruší objekt s připojeným obrázkem (obrázek fyzicky z jeho umístění nesmaže).

OK        - uloží upravená data

 

Lze použít obrázky ve formátu BMP, JPG, PNG, TIFF.

Kvalita obrázku - není třeba připojovat fotky v obrovském rozlišení mající velikost v desitkách až stovkách MB. Čím větší obrázek, tím delší dobu jej bude systém natahovat a zpracovávat. Na tiskových sestavách je pro obrázky vyčleněn prostor max. 9 x 9 cm (na různých sestavách různě) a systém jimi tento prostor proporcionálně vyplňuje. Ideální je obrázky připravit tak, aby byly o něco málo větší než finálně použitá velikost = aby se při konečné použití mírně zmenšovaly (zvětší se tím jejich ostrost).

Ideálně se pokuste na obrázcích eliminovat zbytečné okraje, aby vyčleněný prostor mohl být maximálně využit a obrázek byl v daných možnostech co největší a tím co nejvíc vypovídající). Doporučujeme také používat čístě bílé nebo „průhledné“ pozadí obrázků.