Navigation:  Zboží > Karta zboží > Technická >

Evidence výrobních čísel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Evidence výrobních čísel začíná v ceníku zboží. Na technické kartě zboží je pole, nazvané SÉRIE VÝR. Č, které nabízí čtyři volby definující způsob, jakým chcete evidovat výrobní čísla.

 

0 - výrobní čísla vůči tomuto zboží se nebudou evidovat. V případě, že takové zbožíí přijímáte na sklad, systém nevyžaduje žádné výrobní číslo. Tento režim je implicitní, výchozí a znamená to, že sklady evidují pouze množství.

 

1 - výrobní čísla budou evidována 1 ku 1. Například, pokud přijímáte na sklad 5 tiskáren, systém požaduje 5 výrobních čísel. Pokud vydáváte zákazníkovi 4 tiskárny, systém vyžaduje vybrat 4 výrobní čísla. Vůči jednomu výrobnímu číslu tedy existuje jedno konkrétní zařízení. Tento stav je typický při prodeji dražšího zařízení, při prodeji komplikovaných velkých zařízení, můžeme si představit pod tímto způsobem evidenci prodaných bagrů, počítačů, monitorů.

 

2 - výrobní čísla budou evidována dávkově, po jednotlivých šaržích. Například, pokud přijímáte na sklad materiál s určitým atestem (číslem tavby, výrobní dávky apod.), systém vyžaduje pouze jedno výrobní číslo bez ohledu na to, jaké množství zboží právě přijímáte. Pokud tedy přijímáte 25 kusů konkrétního zboží, kde se eviduje výrobní číslo dávkově, systém po vás vyžaduje pouze 1 výrobní číslo, ke kterému ale zaeviduje, že se jedná o 25 ks tohoto zboží. Pokud přijímáte 1 ks, musíte zadat 1 výrobní číslo (šarži), ale pokud přijímáte  20 ks musíte zadat také jen 1 výrobní číslo.

 

3 - u zboží jsou evidovány takzvané "plošné rozměry". Například, skladujete nějaký materiál nikoli v kusech, ale v m2 a současně chcete vědět jaké rozměry tohoto materiálu máte skladem. Při pořizování příjemky tedy musíte kromě množství v m2 čtverečních také zadat rozměr (případně počet) "tabulí", "archů" materiálu. Při výdeji takového materiálu naopak musíte uvést nejen množství v m2, kolik materiálu se vydává ze skladové karty, ale také rozměry zbytků, které po uříznutí z tabule na skladě zůstaly.

 

Tento systém umožňuje dohledat zpětně, kterým příjmovým dokladem dané zboží  bylo nakoupeno. Pokud zákazník bude mít na dodacím listě konkrétní výrobní číslo, je uživatel Soft-4-Salu schopen dohledat, kterým příjmovým dokladem, to znamená od kterého dodavatele, v kterou dobu to dané zboží nakoupil. Neví sice, který z těch 25 to byl, ale ví, kdo mu to dodal a v kterém období. Tato informace je důležitá vzhledem k zárukám, je důležitá u zařízení, kde nemá smysl evidovat co kus to 1 výrobní číslo, ale kde má smysl hledat odpovědnost dodavatele za konkrétní dodávky daných zařízení.  

 

Příklad

Pokud si to uvedeme na konkrétním příkladě, tyto 3 varianty u HW firmy, můžeme si představit, že pro diskety nechce vůbec evidovat výrobní čísla, tzn. varianta 0, pro CD-ROMy chce evidovat  čísla po dávkách jak je nakupuje, tzn. var.2 a pro monitory a počítače chce evidovat výrobní čísla ke konkrétnímu zařízení , tedy var. č. 1. Takto si rozliší položky na ceníkových kartách, kde se výr. čísla objevují v systému S4S: první místo je příjmový doklad do skladu, tehdy vzniká požadavek na zavedení konkrétních výrobních čísel. Na příjemce má uživatel možnost zadávat čísla dvojím způsobem. Pokud vyplní jednotlivé řádky zboží, které přijímá, má možnost buď otevřít konkrétní  řádek dvojitým kliknutím na daný řádek a na kartě jedné položky přijmu se objeví sestava výr. čísel. Do této sestavy může uživatel buďto zapisovat výr. čísla jedno za druhým tak jak je čte na konkrétních zařízení a nebo využije tlačítko pro generování výr. čísel, kdy systém předgeneruje výr. čísla .