Navigation:  Zboží > Karta zboží > Technická >

Kontrola stavu výrobních čísel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontrola stavu skladu při změně režimu evidence výrobních čísel

Při změně režimu evidence výrobních čísel na ceníkové technické kartě zboží probíhá kontrola, zda toto zboží nemá na některém skladě nenulový stav. Pokud ano, akce změny režimu se zastaví. Uživatel musí nejprve vyřešit skladové karty ve stávajícím režimu evidence výrobních čísel - docílit toho, aby před změnou režimu byly stavy skladů i karet zařízení NULOVÉ.

 

Zpráva při pokusu o ZAPNUTÍ režimu evidence výrobních čísel.

Zpráva při pokusu o ZAPNUTÍ režimu evidence výrobních čísel.

Zpráva při pokusu o VYPNUTÍ nebo změnu režimu evidence výrobních čísel.

Zpráva při pokusu o VYPNUTÍ nebo změnu režimu evidence výrobních čísel.

V praxi to tedy znamená VYSKLADNIT zboží ve "starém" režimu, změnit režim evidence a znovu NASKLADNIT už v režimu "novém".