Navigation:  Logistika > Reklamace > Konfigurace >

Tisková sestava reklamace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Konfigurační okno pro výběr tiskové sestavy Reklamace

Konfigurační okno pro výběr tiskové sestavy Reklamace

 

Výběr položek Reklamace k tisku

Pro tiskové sestavy "vyřízení reklamace" a "vyřízení reklamace EN" je do náhledu před tiskem vloženo dialogové okno, které umožní vybrat konkrétní položky, které chcete právě teď vytisknout.

Může totiž nastat situace, že na kartě Reklamace evidujete třeba dvacet položek, ale vyřizujete a řešíte je se zákazníkem postupně. Potřebujete tedy vyřízení reklamace vytisknout pouze s těmi položkami, kterých se to skutečně týká.

 

Možnost výběru položek pro tisk "vyřízení reklamace".

Možnost výběru položek pro tisk "vyřízení reklamace".

 

Funkčnost je navržena tak, že pokud chcete tisknout všechny položky, pouze na tomto okně potvrdíte tlačítkem      OK     . Jestliže jednu (nebo více) z položek označíte, vytisknou se pouze ty označené.

Použitím tlačítka     Zrušit     se akce přeruší, nic se nevytiskne a můžete opakovaným náhledem před tiskem vybrat položky znovu.