Navigation:  Logistika > Reklamace >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V konfiguraci reklamací provedete nastavení typu výstupního tiskového formuláře pro tisk podkladů k reklamaci.

note2 Okno konfigurace obsahuje i pomocná nastavení, jako je aktivace obrazové ukázky před tiskem ihned po změně tiskového formuláře nebo možnost aktivovat dotaz na typ výstupu formuláře vždy před tiskem.