Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Převzetí faktur přijatých

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Převzetí faktur přijatých je obdobou převzetí faktur vystavených. Princip předkontací parametrů je postaven shodně, tzn., že existuje základní předkontace zaúčtování přijatých faktur, kde jako podstatná informace vystupuje účet č. 321 a současně je k tomu připraven typ DPH. Typ řady je standardně fakturační a uživatel si volí číselnou řadu, do které budou padat faktury přijaté ze systému Soft-4-Sale. Účet záloh, v tuto chvíli může být analyticky členěn na účet záloh zaplacených bez zúčtování a účet záloh zaplacený včetně zúčtování DPH. Další členění předkontací se tedy váže na zahraniční přijaté faktury, dobropisy a zahraniční dobropisy. Třetí úroveň číselné řady navazuje na předkontaci faktur přijatých, kde k jednotlivým řadám může přidělovat přesnější předkontaci a následně to nejsložitější, tzn. oblasti produkce. Zde je možné mít předkontace pro jednotlivé nákladové oblasti, tak aby přijaté faktury byly správně zaúčtovány. Je třeba říct, že při chybě přenosu, při úspěšném přenosu dokladu v automatickém režimu dokladu tichém a nebo po přenosu dat, správce dostává automaticky generované proaktivity.

 

U předkontací faktur vystavených i přijatých je možné připravit předkontaci “nevím“ nebo “odlož“, která vlastně zajistí, že fakturace bude převzata do účetního systému, ale její předkontace nebude úplná. Bude jednak možné si odfiltrovat všechny účetní doklady s předkontací “nevím“, současně u těchto dokladů nebude provedena předkontace tak úplně, aby bylo možné je převzít do hlavní knihy. Hlavní kniha se bude bránit převzetí tomuto dokumentu, protože jí bude chybět některé podstatnosti, např. nebude vyplněno korektně číslo účtu nákladů.

 

 

Výběr účtu pro zaúčtování dokladu s Reverse Charge.

Účet, přes který se "přeúčtovává" ReverseCharge je možno zvolit v menu EKONOMIKA -> ÚČETNÍ DOKLADY -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE PŘEVZETÍ FAKTUR PŘIJATÝCH. Jestliže není vybrán žádný účet (pole je v konfiguraci prázdné), použije se stejný účet, jakým se zaúčtovává doklad dle odpovídající konfigurace dle OBLASTi.

 

UcetProReverseCharge

 

 

Automatické doplnění účtu záloh na bankovním výpise

V případě, že využíváte ekonomický modul, máte nyní možnost nadefinovat účty k jednotlivým oblastem v menu EKONOMIKA -> ÚČETNÍ DOKLADY -> KONFIGURACE -> PARAMETRY PŘEVZETÍ FAKTUR PŘIJATÝCH a poté se Vám na bankovním výpise pro danou oblast automaticky doplní i účet pro zaúčtování zálohy.

 

automat.ucet