Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady > Převzetí faktur přijatých >

Faktura v režimu PDP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

PLÁTCE-DODAVATEL

je povinen vystavit daňový doklad, na kterém uvede sdělení „daň odvede zákazník“. Daň je povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (odběratel).

je povinen uvést plnění do ř25 daňového přiznání.

je povinen uvést do oddílu A1 kontrolního hlášení DIČ odběratele, evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a kód předmětu plnění.

PLÁTCE-ODBĚRATEL

je povinen v evidenci pro účely DPH doplnit výši daně a za správnost vypočtené daně odpovídá,

je povinen uvést základ daně a daň na výstupu do ř10/ř11 a nárok na odpočet může uplatnit v ř43/ř44 přiznání.

je povinen uvést do oddílu B1 kontrolního hlášení DIČ dodavatele, evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, daň a kód předmětu plnění.