Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Převzetí pokladen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Převzetí pokladních dokladů (výdejů do pokladny) je konfigurováno hned na první základní úrovni, takže je definován typ řady PO (pokladní doklady) fixní definicí danou systémem. Uživatel tedy volí konkrétní číselnou řadu, do které chce, aby padali jednotlivé pokladní doklady. Uživatel může rozlišovat samostatné číselné řady pro příjmy i výdeje. Pokud to neudělá na úrovni příjmů a výdejů, pak se převezme základní číselná řada ze základní definice, tzn., podkladní doklady budou vstupovat do jedné jediné číselné řady. Další upřesnění se váže na konkrétní pokladny, kde základní možností je uvést účet pokladny a opět je možné definovat číselnou řadu pro pokladnu, pod kterou budou tyto doklady vedeny. Na úrovni oblastí se odlišuje konfigurace pro příjem do pokladny a zvláště konfigurace pro výdej z pokladny.

Základní konfigurace převzetí pokladních dokladů začíná typem řady, číselnou řadou a účtem pro pokladní převody, tzn. účtem pro peníze na cestě. Rozšířená konfigurace může upřesňovat číselné řady pro příjmy a výdeje. Následná další upřesnění směřují do konkrétních pokladen, kde je nutné konkrétní pokladnu popsat účtem. Pokladna, která není popsána a zadána v systému nebude převzata a nebude o ní účtováno. Nejpodstatnější to je na úrovni příjmů a výdejů, kde v pokladně může docházet ke 4 typům pohybů:

 

převod peněz (použití účtu “peníze na cestě“)

note2 Řádek typu "R", je-li částka záporná je považován za výdej a účtuje se například 261 / 211

 

note2 Řádek typu "R", je-li částka kladná  je považován za příjem a účtuje se například 211 / 261

 

příjem peněz s použitím zadané předkontace
výdej peněz (klasické výdejové doklady, kde se použije vedená předkontace a využije se samozřejmě i členění na DPH
platba FV a FP (tyto dva dokumenty navazují na účetní systém – účetní doklady a tudíž jejich saldokontní účty, vůči kterým systém zapisuje jejich platby a dohledává si v sekci účetních dokladů pokud, už faktura v této sekci je k nalezení. Pokud není, tak systém použije znalosti z konfigurace převzetí faktur vystavených a přijatých, kde si najde příslušný účet, který v tomto případě zvolí za základní konfiguraci faktury vystavené a přijaté saldokontní a na něj provede zaúčtování přijetí platby faktury přijaté respektive vystavené.

 

Doplnění popisu "pokladna příjem" u řádku DPH v pokladně

Řešení bylo závislé na konfiguraci textů u oblasti, optimalizované řešení:

pro pokladní transakce F, D (platby faktur) se text skládá programově "Platba faktury ...."
pro pokladní transakce U, V (příjmy a výdeje) se text v účetním dokladu převezme dle předkontace, při zápisu řádku do hlavní knihy se u základu daně nerozděleného dokladu převezme text z pokladního dokladu
pro pokladní transakce P (prodejky) se text v účetním dokladu skládá programově "Prodejka ...", při zápisu řádku do HK se převezme text dle konfigurace - viz text u oblasti