Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Převzetí bankovních výpisů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bude částečně připomínat způsob konfigurace převzetí pokladních dokladů. S tím, že základní rozdíl je v používání pojmů “kredit“ a “debet“. Zde volíme oblasti pro kredit, oblasti pro debut vazbou buď na nákladový nebo výnosový účet nebo s vazbou na předkontaci. Základem je samozřejmě spárování číselníků bankovních účtů s účtem v účetní osnově a vazbou na konkrétní číselnou řadu, kde se bankovní výpisy číslují.

 

note2 Řádek typu "R", je-li částka záporná je považován za výdej a účtuje se například 261 / 221

 

note2 Řádek typu "R", je-li částka kladná  je považován za příjem a účtuje se například 221 / 261