Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Převzetí skladových příjemek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Převzetí skladových dokladů, tzn., skladových příjmů a výdejek je zpracováno samostatně. Předpokladem je, že skladové příjemky budou účtovány každá zvlášť, samostatným příjmovým dokladem, jako příjem zboží, materiálu resp. výrobků. Příjemky budou zapisovány včetně párovacího symbolu, tak aby účet pořízení zboží, materiálu, výrobku mohl fungovat v saldokontu. Konfigurace převzetí se soustřeďuje především na tzv. kódy dokladů, kódy pohybů. Příjemky jsou kódovaný speciálním číselníkem typu pohybu a na tyto číselníky jsou navazovány předkontace, resp. účty. V rámci konfigurace systému Soft-4-Sale číselníku skladů je možné označit sklady, které budou účetně vedeny, protože v systému bývají vedeny různé reklamační sklady, které nepředstavují sklad určený pro účetnictví. Velmi základní předkontace, která je svázaná s příjemkou a definuje účet pořízení materiálu, zboží je možné rozdíly skladů na jednotlivé sklady navázat konkrétní číslo účtu a zajistit, tak např. rozlišení na sklad materiálu a na sklad zboží.

 

Přehledová sestava pro hromadné převzetí Příjemek do modulu Ekonomika.

Přehledová sestava pro hromadné převzetí Příjemek do modulu Ekonomika.

 

V konfiguraci převzetí výdejek je opět vazba spojená s kódem pohybu jednoznačně, který určuje způsob zaúčtování, zda to byl výdej do spotřeby nebo výdej v souvislosti prodeje zboží. Zcela novou možností v této sekci je možnost vyžádat si kumulaci výdejek při zaúčtování. Tzn., nyní každá výdejka představuje jeden doklad v účetním systému, nebo je možné systém požádat, aby prováděl tzv. měsíční kumulace, kde jeden měsíc v rámci výdejů a jeden sklad a jeden typ pohybu sestaví jeden jediný doklad. Takže kumulace probíhá na úrovni sklad, středisko, typ pohybu, měsíc. V rámci této skupiny dojde k zaúčtování jednoho jediného dokladu. Pokud je v systému zavedeno, že chcete v účetnictví účtovat na zakázky, doporučuji používat přenos jednotlivých dokladů, protože v rámci této kumulace zakázky nejsou. Pokud se přenáší jednotlivé výdejky, tak výdejka už nese číslo zakázky pro případné další informace, které se dostávají do účetnictví.

 

ButonPrevzit- spustí hromadné převzetí všech dokladů odpovídajících právě nastavenému filtru.
Buton_konfigurace- otevře kartu konfigurace převzetí skladových příjemek
ButonDiference- umožňuje zpětně zkontrolovat, zda se doklady zaúčtované v modulu Ekonomika od posledního převzetí náhodou nezměnily - a to zda došlo jak změně částky a nebo také způsobu zaúčtování (změnila se konfigurace převzetí).

Ve filtru vyberte doklady, které jsou již "převzaté" a "zaúčtované" ... po spuštění funkce se zobrazí karta s možností voleb:

 

Možnosti řešení rozdílů mezi skladovými doklady.

Možnosti řešení rozdílů mezi skladovými doklady.

 

Ukaž sestavu        - formou tiskové sestavy zobrazí rozdíly v částkách nebo zaúčtování skladových dokladů

 

Rozdíly mezi primárním dokladem a jeho zaúčtováním.

Rozdíly mezi primárním dokladem a jeho zaúčtováním.

 

Příjemka 0000309 na skladě 100 je zaúčtovaná celá na 132001 / 131001. Aplikováním diference se se toto odúčtuje a doklad se rozdělí podle návrhu na dva řádky.

Zaúčtovaný opravný doklad.

Zaúčtovaný opravný doklad.

 

tip2 Jestliže není dosud aplikována skladová uzávěrka, je vhodnější skladový doklad na základě tiskové sestavy vyhledat, opravit a opakovaně zaúčtovat.

 

Doklady je Kč                - vygeneruje opravný doklad pro položky, které se liší finančně.

Doklady jen MD/DAL        - vygeneruje opravný doklad pro položky, které se liší v zaúčtování.

Doklady komplet                - vygeneruje opravné doklady pro všechny položky, které se liší finančně ne v zaúčtování.

 

Opravné ekonomické doklady mají v popisu doplněn text DIFF, který avizuje, že se jedná právě o opravný doklad. Jsou vytvořeny "v přípravě" - najdete je tedy v Přehledu účetních dokladů odkud je můžete po kontrole buď jednotlivě nebo i hromadně zaúčtovat.

 

Opakované zaúčtování skladového dokladu

Na kartě Příjemky, Výdejky a Převodky najdete tlačítko PlusZelene s možností zobrazení již zaúčtovaného dokladu nebo opakovaného převzetí dokladu do modulu Ekonomika.