Navigation:  Zakázky > Banky a platby > Konfigurace >

Konfigurace penále faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Penále u vystavených faktur

Konfigurace penále faktur v ZAKÁZKY / VYSTAVENÉ FAKTURY / KONFIGURACE / KONFIGURACE PENÁLE FAKTUR

 Bude sloužit jako "výchozí" hodnota pro plnění pole na obchodní kartě kontaktu a jako výchozí hodnota na kartě vystavené faktury dokud není vybrán kontakt nebo na kartě kontaktu není hodnota penále z nějakého důvodu vyplněna.

Konfigurace na OBCHODNÍ kartě kontaktu - lze definovat "dohodnutou" výši penále. Po vybrání kontaktu na vystavenou fakturu se hodnota přenese z karty kontaktu do pole ÚROK - pokud nebude aktivní příznak REPO sazba.

 Nebo při změně stavu příznaku REPO sazba z aktivního na neaktivní.