Navigation:  Zakázky > Banky a platby >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Konfigurace penále faktur
Vzorové upomínky vystavených faktur
Nová vzorová upomínka vystavených faktur
Konfigurace plateb a vazeb na banky