Navigation:  Logistika > Zápůjčky > Konfigurace >

Konfigurace zápůjčních zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zde nastavíte, jestli chcete automaticky generovat číslo zakázky při provedení zápůjčky a nebo využít tlačítka na nástrojové liště. Dále zde nastavíte prefix zakázky (úvodní značení číselné řady) a oblast působení firem.

konfigZ3