Navigation:  Logistika > Zápůjčky > Konfigurace >

Povinné údaje karty zápůjčky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení zadávání povinných údajů při zakládání nové karty zápůjčky.

konfigZ4