Navigation:  Logistika > Zápůjčky > Konfigurace >

Povinné údaje karty vrácení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení zadávání povinných údajů při zakládání nové karty vrácení zboží ze zápůjčky.

konfigZ5