Navigation:  Zakázky > Dodací listy > Konfigurace >

Konfigurace dodacích listů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Konfigurační karta Dodacích listů.

Konfigurační karta Dodacích listů.

 

Automatické generování převodky

Při provedení dodacího listu lze nastavit automatické provádění převodky. Konfigurace dodacího listu je rozšířena o sekci pro konfiguraci převodky (z kterého skladu na který sklad, kód pohybu a nebo sklady - toto zadává uživatel).

konfig_DL

 

Režim vyplnění datumu "ODESLÁNO"

Při provedení Dodacího listu změnit automaticky datum odeslání (předání) zboží zákazníkovi.

dle aktuálního času počítačepři provedení Dodacího listu se datum změní na právě aktuální (toto nastavení je výchozí). Je tak možné zajistit, aby datum Dodacího listu (následně Vystavené faktury) odpovídalo datu, kdy bylo zboží fyzicky předáno zákazníkovi, dopravci. Při generování Vystavené faktury z Dodacího listu se toto datum použije jako datum DUZP.
datum zadává uživateldatum i při provedení Dodacího listu zůstane nezměněno. Je tedy plně na rozhodnutí uživatele, jaké datum na Dodacím listu bude uvedeno.