Navigation:  Zboží > Konfigurace >

Číselníky technických parametrů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník slouží k nastavení hodnot jednotlivých technických parametrů, které blíže a heslovitě popisují další vlastnosti zboží. Toho lze potom využít nejen při vyhledávání zboží s konkrétními paramtery, ale i pro volitelné tiskové sestavy dokladů (nabídek, přijatých objednávek ..) nebo pro nástavbové webové aplikace (e-shop, e-katalog ...)

Technických parametrů je "jen" 10 a určitě nelze použít stejný typ parametru pro různé položky zboží. Někde potřebujete popsat jeho technické vlastnosti, jindy zase spíše rozměrové, či designové vlastnosti. Proto lze v tomto číselníku vázat nabízené hodnoty parametrů na TYP zboží = pro různý typy zboží, různé významy téhož parametru. Aby si uživatel nemusel pamatovat, co který parametr prodaný typ zboží představuje, je možné v tomto číselníku definovat i Název parametru. Ten se potom projeví například na kartě zboží nebo tiskových sestavách, nebo ne e-shopu (a to dokonce v různých cizích jazycích - slovensky, anglicky, německy, rusky nebo italsky).

Namísto nic neříkajícího TECHPAR2 se u příslušného pole objeví například popisek Barva

cis.tech

Každý technický parametr má svoji samostatnou záložku

 

Technický parametr- hodnota, která se nabízí v rozbalovacích polích na kartě zboží. Může mít až 32 libovolných znaků
Název- zobrazuje se jako popisek pole na základní a technické kartě zboží nebo na e-shopu. Může mít až 50 libovolných znaků (pro kartě zboží je reálně vidět prvních 10 - 13 podle použitého textu)
Popis- interní popis hodnoty parametru pro orientaci v číselníku. V systému se nikde nezobrazuje.
Typ zboží- omezuje, které hodnoty parametru se budou nabízet a jaký popisek pole se použije pro určitý typ zboží. Pokud karta zboží nemá vyplněn TYP zboží, nebo daný TYP není uveden v tomto číselníku, nabízejí se hodnoty z číselníku, které nemají toto pole vůbec vyplněno a popisek pole zůstává obecný - například TECH.PAR2. Poklepáním na toto pole lze vybrat více typů zboží ze seznamu.
Slovensky, Angl...- umožňuje zapsat název parametru v dalších 5-ti jazicích (slovensky, anglicky, německy, rusky nebo italsky). Využít těchto cizojazyčných názvů lze například na konfigurovatelné tiskové sestavě nabídek nebo ve webových aplikacích.

 

Příklad nastavení Technického parametru na typ zboží

CiselnikyTechnickychParametru

Technický parametr 7 zobrazuje pro vybrané typy zboží popisek Měrná hm.

 

Popisky technických parametrů na kartě zboží

CiselnikyTechnickychParametru-Ukazka

Ukázka použití číselníku - Názvy parametrů na technické kartě zboží.

 

Využití nastavení Technického parametru při tisku nabídky

 

Číselník technických parametrů umožnuje "překlad" cizojazyčného názvu technického parametru na tiskové sestavě nabídky konfigurovatelné na výšku (na šířku). Překlad probíhá, jestliže ve volbě tiskové sestavy je:

zapnutý příznak "Jazyk popisů"
vybrán konkrétní jazyk popisků (POZOR - je třeba vybrat i pro češtinu)
je v číselníku pole vybraného jazyka naplněno nějakým textem

Vhodný překlad parametru se hledá podle shody TYPU zboží. Není-li nalezen cizojazyčný název podle typu zboží, je hledán předpis překladu pro řádek s nevyplněným typem zboží. Existuje-li více názvů ve stejném jazyce ke stejnému typu zboží, je vybrán první z nich (na vyšším řádku).

 

tech.umist

 

Ukázka použití číselníku - Zobrazení cizojazyčných názvů parametrů při tisku nabídky.

 

Číselník technických parametrů naleznete také v menu KONFIGURACE -> ZBOŽÍ -> ČÍSELNÍKY TECHNICKÝCH PARAMETRŮ.