Navigation:  Marketing > Marketingové výběry firem >

Množinové operace nad výběry firem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

mnoziny

Tlačítko "Průnik"  vybere firmy z výběru 1, které jsou shodné s výběrem 2.

Tlačítko "Sjednocení" spojí firmy výběru 1 s výběrem 2.

Tlačítko "Rozdíl" vybere firmy, které jsou rozdílné mezi výběry 1 a 2.