Navigation:  Marketing > Marketingové výběry firem >

Tisk marketingového výběru firem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tisk.vyber

Funkční tlačítka

tisk2        Při použití klávesy TISK se tiskne přímo na standardní tiskárnu (default) nastavenou ve Windows. Tiskne se jedna kopie celé sestavy.

ukaz        Zobrazí náhled před tiskem.

vymaz        Vymaže hodnoty ve formuláři.

zpet        Zavře aktuální formulář.

modifikace2        Možnost zadání uvozujícího textu pro mailing

stitky2        Otevře okno s výběrem formátů štítků