Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby >

Výrobní kalkulace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

menu VÝROBA / KONFIGURACE / KONFIGURACE VÝROBY

Řeší situace týkající se kalkulace výrobku na úrovní jeho ceníkové karty. Tedy ještě před samotným započetím výroby.

 

Konfigurace výroby - záložka Kalkulace

Konfigurace výroby - záložka Kalkulace

 

Způsob stanovení ceny materiálu

– umožňuje volit mezi ceníkovou cenou prodejní , nákupní nebo momentální průměrné skladové ceny materiálu (řádky typu M, N, X, B)

 

Umožnit kumulaci časů operace

– se využívá v situacích, kdy z pohledu kalkulace potřebujete operaci rozepsat na jednotlivé dílčí etapy (aby se na něco nezapomnělo), ale ve výrobě samotné se má operace odvádět jako celek. Zapnutí příznaku zpřístupní požadovanou funkci na ceníkové kartě výrobku.

 

Odečítat cenu materiálu X

– zapnutí příznaku zajistí odečtení ceny „zbytků (odpadu)“ z ceny výrobku. Ve slévárnách bývá například odpad po přetavení znovu využitelný pro další zakázku.

 

Hmotnost uvedena v

– definuje, ve kterém poli technické karty zboží je uváděna hmotnost. Systém pak v rámci kalkulace umí rekurzivně (odspoda) vypočítat hmotnost hotového výrobku po jeho „složení“ z materiálů a polotovarů v každé úrovni výrobního rozpadu.

 

Tolerance změny hodnoty materiálu ...

– definuje toleranční interval při jehož překročení systém upozorní uživatele a nabídne možnost vytvořit novou sadu smluvních cen.