Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby > Výrobní kalkulace >

Zapisování termínů ve Výrobním rozpadu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Záměrem funkce je, že položkám, které nevyhoví požadovaným termínům (mají některé ze sledovaných datumů podbarvený červeně), nebude možné zapsat výrobní rozpad a tedy odeslat do Plánu výroby! Obchodník musí nejprve vyřešit se zákazníkem posunutí potvrzeného termínu

Do Konfigurace výroby, záložka 'Výrobní kalkulace' byl přidán příznak "rozpad po termínu nelze poslat do výroby", který umožňuje tuto kontrolu zapnout.

Na tlačítko     Zapiš     na kartě výrobního rozpadu byla doplněna kontrolní funkce, která:

> při VYPNUTÉ konfiguraci ponechává stávající - vůči výrobě nekorektní - chování (= do rozpadu se zapíší termíny operací tak, jak vyplývají z rozpadu. Operace i celé výrobky mohou tedy být už ze startu "po deadlinu". S případnými kolizemi si musí poradit plánovač.)

> při ZAPNUTÉ konfiguraci zobrazí upozornění a dotaz

VyrobniRozpad_ProblematickePolozky

 

NE        - neprovede zápis žádné položky do výrobního rozpadu. Uživatel (obchodník) může použít stávající nástroje pro stanovení nových termínů. Tato volba je výchozí.

ANO        - neprovede zápis pouze problematických položek do výrobního rozpadu. (nemají rozpad = nelze je poslat do výroby). Ostatní položky zapíše a tyto lze okamžitě odeslat do Plánu výroby. K problematickým se musí uživatel (obchodník) vrátit a dohodnout se zákazníkem nový termín (může k tomu využít stávající nástroje výrobního rozpadu, které mu termín napoví). Teprve až bude nový termín reálný - nebude žádný z datumů podbarven červeně - bude i pro tyto položky zapsán výrobní rozpad a bude možné je odeslat do Plánu výroby.

 

.