Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby >

Obecné

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

menu VÝROBA / KONFIGURACE / KONFIGURACE VÝROBY

Konfigurace výroby - záložka Obecné

Konfigurace výroby - záložka Obecné

 

Přestávky – zde je možno uvedením času ve formátu hh:mm definovat rozsah přestávky ve směně. Pokud začátek nebo konec odvádění výrobní operace zasahuje do takto stanoveného intervalu, je přesah času odečten. Není tedy třeba ukončovat a následně zahajovat operaci například při odchodu na oběd. Je-li například operace zahájena v 11:00 a ukončena ve 13:00 započte se celkový čas operace pouze 1,5 hod.

 

Karta zboží - Tato část konfigurace umožňuje definovat, jak bude vypadat ceníková karta „automaticky“ zakládaného polotovaru rozpracované výroby. Karta je automaticky NEPLATNÁ a dostupné čtyři číselníky umožní automatické doplnění dalších hodnot pro pozdější filtraci nebo hromadné akce nad takovými kartami zboží.

TYP

OBLAST

VÝROBCE

HL.DODAVATEL

Platnost:

 

Výroba ukončena

odvedením všech operací - označí zakázku příznakem až v okamžiku, kdy jsou hotové úplně všechny výrobní operace zakázky
odvedením poslední operace - označí zakázku příznakem už v okamžiku, kdy je hotová poslední výrobní operace zakázky (bez ohledu na to, zda jsou odvedeny skutečně všechny výrobní operace)

 

Označení zakázky při dokončení všech operací – příznakem lze zvolit, které datum a příznak na obchodní kartě zakázky bude doplněno v okamžiku, kdy je výroba kompletní.

 

Obchodní karta zakázky

Obchodní karta zakázky

       
Výrobní karta zakázky

Výrobní karta zakázky

 

Zachování pozic dle technologického postupu - zapnutý příznak zachová stejné číslování pozic výrobních operací jaké je použito v technologickém postupu. Vypnutý příznak očísluje pozice výrobních operací od 001, 002 ... 999

 

Neměnit stav objednávky při fakturaci        - zapnutý příznak zajistí, že při provedení související Vystavené faktury se nezmění Stav rozpracovanosti položky objednávky na stav odpovídající kroku "6".