Navigation:  Sklad > Administrace skladů > Skladová inventura >

Export-Import skladové inventury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skladovou inventuru je možné exportovat a importovat prostřednictvím souborů *.xls. Export je možné provést přes menu STANDARD -> OBECNÝ EXPORT DAT.

export.pripni

 

V tomto okně je třeba vyplnit adresář pro export, název souboru a vybrat konkrétní tabulku pro export. Pomocí ikony vedle výběru tabulky se Vám otevře daná přehledová sestava, kde si odfiltrujete požadovaná data a přes tlačítko "připínáček" přenesete parametry filtrace pro export. Poté už stačí vybrat formát exportu "Excel 2003" a promáčknout tlačítko Export.