Navigation:  Ekonomika > Výkazy >

Rozvaha

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rozvaha

Rozvaha ve zkráceném a v plném rozsahu jsou dva základní účetní výstupy, pro které už jsou připraveny některé informace v účetní osnově. V účetní osnově existují přímo řádky, do kterých vy vypíšete do kterého řádku ve zkrácené, a do kterého řádku v plném rozsahu má být účet aktivní respektive pasivní započten. Současně u účtů rozvážných říkáte, do kterého aktivního nebo pasivního řádku rozvahy má být aktivní nebo pasivní zůstatek tohoto účtu připočten. Tato definice je ještě zdvojena podle toho, jde-li o rozvahu v plném nebo zkráceném rozsahu. Vlastní definice rozvahy je součástí tohoto řešení. V systému je předchystána standardní definice rozvahy ve zkráceném a plném rozsahu. Uživatel ji může libovolně měnit, ale potom změny, které udělá v rámci této definice, ať už jde o rozšíření nebo zkrácení této rozvahy, se musí promítnout do účetní osnovy, a účty, které tam mají zapadnout, musí být z hlediska čísel a řádků rozvahy správně zařazeny.

Tisk a příprava vlastního výstupu výkazu rozvahy probíhá tak, že v rámci přípravy se zpracují a zapíší výsledky do definiční tabulky tak, aby uživatel buď přímo vytisknul formulář rozvaha a nebo nad výsledky, které systém dodá, mohl upravit některé řádky číselně a nebo požádal opakovaně o součet, protože v rámci rozvahy jednoho řádku se sčítají řádky pod sebou. A poté vytiskl rozvahu takto upravenou. Výsledek rozvahy se nejen tiskne na papír, ale také se ukládá do definiční karty rozvahy a to v úplné přesnosti až na haléře, ale i se zaokrouhlením v tisících. Stejně tak mohu požádat o tisk rozvahy v přesném znění respektive v tisících.

 

tisk.rozvahy

 

Definiční karty rozvah by měli být dvě, ale systém umožňuje neomezené množství, tzn., můžete v rámci tisku rozvahy požádat o libovolnou jinou definici, takže si můžete připravovat různé provozní definice rozvah, které ovšem navazují na jednu jedinou stálou účetní osnovu. Zatím není možné v účetní osnově říkat, že tento řádek, tento účet účetní osnovy padá do rozvahy v plném rozsahu řádku č. 10 a pro druhý typ rozvahy do řádku č. 11. Prostě padá do řádku č. 10, a takto je možné s tím i pracovat. Je samozřejmě možné si zachovávat obrazy účetní osnovy a pak pomocí importu nebo excelovské tabulky vrátit jednoduše původní nastavení číselných řádků vůči rozvaze. Definice rozvahy umožňují zadat i zahraniční popisy, např. anglický nebo německý, tak aby se sestava dala vytisknout v jiné jazykové mutaci. V situaci, kdy si připravujeme novou variantu rozvahy např. v plném znění, takže máme základní rozvahu ve zkráceném, základní rozvahu v plném znění a mám potom třetí definici rozvahy, která má nějaké konkrétní jméno a toto je vlastně připravovaná definice té nové varianty v plném znění, se kterou pracujeme. Tzn., že můžeme tuto definici vést jako třetí definici, dokonce můžeme v rámci tisku si požádat nejen o standardní rozvahy v plném a zkráceném znění, ale můžeme si požádat o tisk libovolné rozvahy definované jako plná nebo zkrácená. V rámci definic rozvah, pouze dané řádky by měli být označeny jako standardní definice a budou používány při tisku, kdy se uživatelovi nekomplikuje otázka, jakou konkrétní rozvahu chce z hlediska definic tisknout.

 

Aktualizace výkazu - Rozvaha v plném rozsahu

Vzhledem ke změnám v účetnictví od roku 2016 vznikly "nové" vzory rozvahy a výsledovky (má navíc řádky). Aktualizaci najdete v menu EKONOMIKA -> VÝKAZY -> ROZVAHA (Výsledovka), kde po promáčknutí tlačítka "Vzorové..." natáhnete aktuální definice. Následně je třeba řádek nové definice otevřít a pomocí níže označeného tlačítka aktualizovat také čísla řádků v účetní osnově dle uvedeného seznamu.

Přehled definic Rozvahy načtených do databáze.

Přehled definic Rozvahy načtených do databáze.

 

Pro správnou funkčnost je potřeba novou definici promítnout do vaší účetní osnovy. Použijte tlačítko na kartě popisu vybrané definice a následně zvolte variantu "Ano s nulováním".

 

DefiniceRozvahyAktualizaceUcetniOsnovy