Navigation:  Ekonomika > Výkazy >

Výsledovka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Výsledovka

Na velmi podobném principu jako rozvaha funguje výsledovka. Opět máme výsledovku ve zkráceném a plném rozsahu. Opět účetní osnovy jsou přímo řádky u výnosových a nákladových účtů, do kterého řádku výsledovky zkrácené, a do kterého řádku výsledovky v plném rozsahu bude započten tento výnos nebo náklad. A v rámci definice výsledovky nebo rozvahy jsou dané řádky různě sumovány. Definice součtu se odkazuje na číslo řádku, tzn. R1+R2 (sečíst řádek 1 a 2), R1-R3 (znamená odečíst tyto řádky od sebe). Toto je normální logická definice sčítacích řádků, které se objevují v rozvaze či výsledovce. Opět jsou k dispozici dvě základní varianty v plném a zkráceném rozsahu, u kterých si je možné dělat různé modifikované kopie a zkoušet je upravovat podle představ vašeho finančního ředitele.

 

 

Tisk výsledovky dělené na střediska

Výsledovka lze filtrovat dle střediska a lze ji vytisknout s rozdělením na střediska.

ekonom_002

 

V rámci účetní uzávěrky (nové i opakované) ekonomického modulu se provede přepočet Výsledovky (jak zkrácené, tak v plném rozsahu) a vypočtené hodnoty se přenesou do definic Výsledovek v nové účetní databázi do sloupce 'minulé období'.

 

 

Export Rozvahy a Výsledovky do XLS

Konfigurační karta pro Tisk rozvahy

Konfigurační karta pro Tisk rozvahy

 

Na kartě Parametrů tisku rozvahy nebo výsledovky najdete ikonku excelu pro export do formátu XLS.

Po použití ikony si vyberete cestu a zadáte název souboru.